05/06/2011 - 22:01

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng người cao tuổi cả nước nhân Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam

(TTXVN)- Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941- 6/6/2011), ngày 5-6, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã gửi thư chúc mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cùng toàn thể các cụ người cao tuổi trong cả nước. Nội dung bức thư như sau:

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Ngày người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941- 6/6/2011) diễn ra vào thời điểm đầy ý nghĩa: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; đồng thời, long trọng tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ, vị Cha già của dân tộc ra đi tìm đường cứu nước; thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi Việt Nam các cấp, cùng toàn thể các cụ người cao tuổi trong cả nước lời thăm hỏi sức khỏe ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam luôn tự hào về các thế hệ người cao tuổi Việt Nam, lớp người tiêu biểu cho phẩm chất cao đẹp của dân tộc ta; có công sinh thành, nuôi dưỡng thế hệ nối tiếp; vừa là nhân chứng lịch sử, vừa đóng góp to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Phát huy truyền thống vẻ vang của người cao tuổi Việt Nam, tôi tin tưởng các cấp Hội Người cao tuổi, cùng toàn thể các cụ người cao tuổi trong cả nước luôn học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào “Tuổi cao trí càng cao, nêu gương sáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, vận động thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam”, góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chúc Hội Người cao tuổi Việt Nam ngày càng vững mạnh, phát huy tốt vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Chia sẻ bài viết