05/02/2012 - 09:08

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Sáng 4-2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và chúc Tết đại diện cộng đồng các dân tộc Việt Nam; dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ do Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương tổ chức.

Đến thăm khu các làng dân tộc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chứng kiến nghi lễ xuống đồng; vui chung cùng đồng bào dân tộc Thái, Nùng, Mông trong các lễ hội mừng năm mới. Chủ tịch nước cũng đã chứng kiến trích đoạn lễ đón dâu và đám cưới người Dao Đỏ do nghệ nhân Phàn Văn Phú, đến từ xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, cùng các nam nữ thanh niên dân tộc Dao phục dựng. Với những nghi thức mộc mạc, biểu hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lễ cưới truyền thống của người Dao Đỏ là nét văn hóa độc đáo, được bảo tồn và gìn giữ trong đời sống, đồng thời tái hiện trong không gian diễn xướng đặc biệt, phục vụ du khách tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Thăm khu làng Chăm và Khmer, Chủ tịch nước đã quan tâm tìm hiểu nghệ thuật kiến trúc, tiến độ thi công các công trình kiến trúc truyền thống của đồng bào.

Tham dự lễ phát động Tết trồng cây do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức, Chủ tịch nước biểu dương hoạt động mang nhiều ý nghĩa của hơn 800 cán bộ và thanh niên đoàn Khối trong những ngày đầu xuân. Chủ tịch nước đã nhắc lại ý nghĩa lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày, càng xuân”, đồng thời đề nghị các cấp chính quyền và người dân gìn giữ phát huy, đưa Tết trồng cây thành một tập quán tốt đẹp của đồng bào ở Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam nói riêng, cả nước nói chung.

Chúc Tết đại diện cộng đồng các dân tộc Việt Nam và Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước đã nghe báo cáo về tiến độ thực hiện dự án và tiến độ thi công các công trình văn hóa. Chủ tịch nước mong muốn cán bộ, chuyên gia, công nhân kỹ thuật tập trung tinh hoa, công sức để xây dựng nơi đây trở thành dự án mang tầm cỡ quốc gia, xứng đáng là địa chỉ bảo tồn phát huy, khảo cứu giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước căn dặn, tại những khu vực đã hoàn thành hạ tầng, Ban Quản lý cần chú trọng khâu vận hành khai thác, tổ chức tốt cuộc sống cho bà con dân tộc được mời về sinh sống, thể hiện sinh động chính sách đại đoàn kết các dân tộc của Đảng, Nhà nước, triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc. Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, gắn với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

HOÀNG GIANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết