15/12/2010 - 09:17

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp đoàn Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

Ngày 14-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp đoàn Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam do Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội dẫn đầu.

Báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về kết quả hoạt động của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam trong thời gian qua, Giáo sư Phan Huy Lê cho biết, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã tập hợp gần 4.000 hội viên là các nhà khoa học lịch sử trong cả nước. Mục tiêu của Hội là đẩy mạnh sự phát triển ngành sử học Việt Nam hiện đại; đẩy mạnh phổ cập tri thức lịch sử và giáo dục truyền thống trong nhân dân, nhất là trong cán bộ trẻ; tham gia tư vấn, giám định, phản biện xã hội liên quan đến các vấn đề lịch sử và văn hóa; mở rộng hợp tác quốc tế và tổ chức xuất bản những tác phẩm về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Với nhận thức: Lịch sử Việt Nam phải xuất phát từ lãnh thổ Việt Nam hiện nay ngược về quá khứ, tất cả những gì diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam hiện tại đều thuộc chủ quyền nghiên cứu và thuộc phạm vi lịch sử và văn hóa Việt Nam. Dựa trên nguyên tắc khoa học, tư duy độc lập, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã biên soạn nhiều cuốn sách có giá trị cho đất nước. Hội cũng thảo luận, nghiên cứu bổ sung vào chương trình giảng dạy bậc phổ thông về truyền thống bảo vệ và xây dựng đất nước, xây dựng tri thức về sử học cho học sinh...

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp hết sức to lớn, quan trọng của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực sử học. Chủ tịch nước cho rằng, sử học là một lĩnh vực khoa học xã hội sâu sắc, có ý nghĩa to lớn, góp phần giúp mỗi người Việt Nam hiểu thêm về truyền thống của dân tộc, thêm tự hào về lịch sử đất nước, từ đó khơi dậy ý chí, bản lĩnh, quyết tâm của nhân dân trong nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng đất nước phát triển. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đất nước ta có hàng nghìn năm lịch sử, một đất nước có những điều kiện, hoàn cảnh rất khó khăn nhưng đã vượt lên những thách thức. Thành tựu này là nhờ sức mạnh tinh thần, đó là truyền thống quật cường của dân tộc, là ý chí, bản lĩnh của nhân dân. Hội Khoa học Lịch sử đang làm nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá truyền thống của dân tộc Việt Nam, tiếp sức, bồi dưỡng truyền thống quật cường của dân tộc. Những đóng góp của các nhà sử học là vô giá, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Các nhà khoa học lịch sử Việt Nam phải tự hào về những đóng góp đối với đất nước, dân tộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tiếp tục tim tòi, nghiên cứu để khám phá những di sản còn tiềm ẩn của dân tộc, phát hiện thêm về cội nguồn dân dộc Việt Nam. Hội cần có những đóng góp hơn nữa để đẩy mạnh phổ cập giáo dục lịch sử trong nhà trường, xây dựng cho các thế hệ mai sau niềm tin và nhận thức rõ ràng về lịch sử đất nước. Cùng với đó, Hội phải tiếp tục làm tốt vai trò tư vấn, phản biện trong những vấn đề liên quan đến lịch sử, phải tiếp cận sự thật lịch sử, có định hướng dư luận để mỗi người dân có thể nhận thức rõ hơn từng vấn đề được nêu ra, bởi khoa học lịch sử là phải chính xác, trung thực.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết