12/10/2021 - 07:28

Chỉnh sửa, bổ sung tài liệu giáo dục địa phương TP Cần Thơ - lớp 6 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có công văn về việc chỉnh sửa, bổ sung tài liệu giáo dục địa phương TP Cần Thơ - lớp 6.

Học sinh Trường THCS Trần Ngọc Quế (quận Ninh Kiều) trong giờ học trực tuyến.​

Theo đó, xét Tờ trình số 2610/TTr-SGDÐT của Sở Giáo dục và Ðào tạo về kết quả thẩm định bản mẫu tài liệu giáo dục địa phương TP Cần Thơ - lớp 6, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến: Ban Biên soạn tài liệu nội dung giáo dục địa phương cấp THCS, THPT trong chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn TP Cần Thơ có trách nhiệm chỉnh sửa, bổ sung tài liệu giáo dục địa phương TP Cần Thơ - lớp 6 và chuyển bản mẫu tài liệu đã chỉnh sửa, bổ sung, gửi Sở Giáo dục và Ðào tạo để tổ chức thẩm định theo quy định.

Tài liệu giáo dục địa phương là một bộ phận quan trọng trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới, bắt đầu triển khai từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1; từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.

Tin, ảnh: Ng.Ngân

Chia sẻ bài viết