24/04/2011 - 08:16

Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020

(TTXVN)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quyết định số 579/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020.

Theo đó, mục tiêu phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn này là đưa nhân lực Việt Nam trở thành nền tảng và lợi thế quan trọng nhất để phát triển bền vững đất nước, hội nhập quốc tế và ổn định xã hội, nâng trình độ năng lực cạnh tranh của nhân lực nước ta lên mức tương đương các nước tiên tiến trong khu vực, trong đó một số mặt tiếp cận trình độ các nước phát triển trên thế giới. Cụ thể: Đến năm 2020, Việt Nam phải có tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; hơn 10 trường dạy nghề đạt đẳng cấp quốc tế; tuổi thọ trung bình là 75 với chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam hơn 1,65 mét và tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi phải dưới 5%.

Để đạt được mục tiêu này, Quyết định đưa ra giải pháp mỗi bộ, ngành và địa phương phải xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực đồng bộ với chiến lược, kế hoạch phát triển chung của mình. Các doanh nghiệp và tổ chức phải có kế hoạch phát triển nhân lực. Sử dụng, đánh giá và đãi ngộ nhân lực phải dựa vào năng lực thực và kết quả, hiệu quả công việc. Khắc phục tâm lý và hiện tượng quá coi trọng và đề cao “bằng cấp” một cách hình thức trong tuyển dụng và đánh giá nhân lực. Bên cạnh đó, việc đào tạo nhân lực phải gắn với nhu cầu xã hội, nhu cầu của thị trường lao động... Tập trung xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm như: xây dựng một số cơ sở đào tạo bậc đại học và dạy nghề đạt trình độ quốc tế để cung cấp nhân lực trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; áp dụng các chương trình đào tạo công chức hành chính tiên tiến, hiện đại; thực hiện đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học ngoại ngữ; xây dựng và triển khai chiến lược phát triển giáo dục và chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020; tăng đầu tư của Nhà nước cho phát triển nhân lực, đảm bảo tỷ trọng chi cho giáo dục, đào tạo ở nức 20% tổng chi ngân sách nhà nước... Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 19-4.

Chia sẻ bài viết