21/09/2012 - 22:01

Chi phí thiết kế, thẩm định, thi công nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cao

Cử tri quận Ô Môn phản ánh: Chính sách xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết là chính sách tốt, nhưng trong quá trình xây dựng nhà có biểu hiện chất lượng không cao, có thất thoát; trong khi đó, các chi phí thiết kế, thẩm định, thi công cao, chiếm gần 40% giá trị công trình. Cử tri đề nghị ngành chức năng cần phải xem xét lại, vì đây là những công trình mang tính nhân đạo. Công văn trả lời của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố như sau:

Qua phản ánh của cử tri quận Ô Môn, thời gian tới, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội thành phố sẽ phối hợp với UBMTTQVN thành phố và UBMTTQVN quận Ô Môn đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo chất lượng xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết và nhằm tránh thất thoát. Về ý kiến cử tri phản ánh các chi phí thiết kế, thẩm định, thi công chiếm tỷ lệ cao trong kinh phí xây dựng, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Sở Xây dựng thành phố kiểm tra lại để hạn chế tối đa các chi phí này.

Thời gian tới, để công tác xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng đạt hiệu quả cao nhất, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội thành phố sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", tranh thủ mọi nguồn lực nhân dân, đặc biệt là nguồn đóng góp của các doanh nghiệp, các cá nhân, các tổ chức trong và ngoài thành phố góp phần cho việc xây dựng nhà tình nghĩa đạt kết quả tốt đẹp.

- Tiến hành kiểm tra việc bình xét, lập danh sách đối tượng, tránh trường hợp chưa đầy đủ, chưa đúng tiêu chí đề ra. Đồng thời, kiểm tra năng lực của nhà thầu, thường xuyên đôn đốc tiến độ xây dựng công trình.

- Đối với một số đối tượng là người có công với cách mạng không có đất để xây dựng nhà tình nghĩa, đề nghị địa phương cần phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể để vận động, tạo điều kiện thuận lợi để có đất xây dựng nhà tình nghĩa.

- Đồng thời, thường xuyên rà soát danh mục, các hạng mục công trình, trị giá căn nhà được điều chỉnh kịp thời, phù hợp với giá vật tư hiện tại để chất lượng xây dựng được đảm bảo, tạo được sự tín nhiệm trong nhân dân, được dư luận xã hội đồng tình và thống nhất cao.

Chia sẻ bài viết