19/12/2018 - 18:40

Chỉ đạo thực hiện đạt 13/14 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của Thành ủy đề ra 

(CT)- Ngày 19-12, tập thể Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ tiến hành kiểm điểm năm 2018. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.


Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu tại buổi kiểm điểm tập thể BTV Thành ủy. Ảnh: ANH DŨNG

Năm 2018, BTV Thành ủy chỉ đạo thực hiện đạt 13/14 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của Thành ủy đề ra. Trong đó, việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước nghiêm túc, có hiệu quả, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên được tăng cường; công tác quy hoạch cán bộ thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ; công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ được đẩy mạnh; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và tinh giản biên chế đúng tiến độ và kế hoạch đề ra; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được quan tâm thường xuyên. Hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể có sự đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố. Kinh tế tăng trưởng trên 7,5%; thu ngân sách được 11.150 tỉ đồng; lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm thực hiện tốt. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, nâng tổng số đến nay có 33/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tập thể BTV Thành ủy thẳng thắn nhìn nhận năm 2018 việc lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Thành ủy vẫn còn một số hạn chế... Các ý kiến của Ủy viên BTV Thành ủy tại hội nghị đều thẳng thắn, làm rõ những ưu điểm, thành tựu nổi bật và những mặt còn hạn chế, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của BTV Thành ủy năm 2018. Từ đó, đề xuất giải pháp cụ thể để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm một cách có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của thành phố trong thời gian tới…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung tiếp thu ý kiến đóng góp của các Ủy viên BTV Thành ủy và lãnh đạo cơ quan trực thuộc các Ban Xây dựng Đảng Trung ương. Bí thư Thành ủy giao Văn phòng Thành ủy bổ sung các ý kiến đóng góp tại hội nghị vào báo cáo kiểm điểm và chương trình công tác để BTV Thành ủy xem xét thực hiện.  

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết