13/04/2011 - 08:45

THỦY ĐIỆN SƠN LA

Chạy không tải tổ máy số 2

Đúng 11 giờ 5 phút, tổ máy số 2 có công suất 400 MW của Nhà máy thủy điện Sơn La (tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La-Sơn La) đã chạy không tải an toàn và về đích trước 5 ngày so với kế hoạch. Theo dự kiến, tổ máy số 2 sẽ phát điện vào ngày 25-4-2011.

Theo Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La, hiện hồ thủy điện Sơn La tích nước đến cao độ 194,5m đảm bảo đủ nước để chạy có tải cho 2 tổ máy số 1 và số 2 phát điện, góp phần giảm tải sự thiếu hụt điện năng trong tháng 5 này.

ĐIÊU CHÍNH TỚI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết