22/06/2012 - 20:38

Cánh tay đắc lực cho sự nghiệp trồng người

Nhiều năm qua, Hội Khuyến học TP Cần Thơ đã vận động, phối hợp với nhiều tổ chức, đơn vị mạnh thường quân hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn. Trong ảnh: Đại diện Hội Khuyến học TP Cần Thơ trao học bổng của Hội Văn hóa Thụy Sĩ Việt Nam cho sinh viên vượt khó, học giỏi của Trường Đại học Cần Thơ.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13-4-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” (năm 2007-2011), phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của TP Cần Thơ ngày càng phát triển. Những kết quả đạt được là do sự đồng tâm hiệp lực của các ngành, các cấp, tạo ra phong trào học tập sôi nổi, thiết thực góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố...

Xây dựng phong trào

Nhiều năm qua, phong trào khuyến học thành phố luôn phát triển và nở rộ những điển hình tiên tiến. Đóng vai trò hạt nhân cho phong trào này là Hội Khuyến học các cấp. Do đó, các cấp hội luôn quan tâm củng cố đội ngũ nhân sự, phát triển hội viên; hỗ trợ đắc lực cho công tác giáo dục ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong 5 năm, Hội khuyến học các cấp đã phát triển từ 2.291 tổ chức lên 3.863 tổ chức; phát triển mới 60.723 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên 136.135 người, chiếm 11,48% dân số của thành phố...

Không chỉ phát triển về số lượng tổ chức Hội và hội viên, các cấp Hội còn có nhiều hoạt động thiết thực để thu hút sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động khuyến học, khuyến tài như: cho các gia đình đăng ký gia đình hiếu học, qua đó, đã công nhận 95.000 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình hiếu học, đạt tỷ lệ 48% số hộ đăng ký; xây dựng 59 dòng họ khuyến học và 42 cộng đồng khuyến học; 85 xã phường đều có Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ)... Bên cạnh đó, thông qua công tác vận động xã hội, toàn thành phố đã vận động được 53,8 tỉ đồng cho quỹ khuyến học. Từ nguồn quỹ này, các cấp hội đã trao 32.559 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học; 125.516 suất quà và phần thưởng cho học sinh, sinh viên, giáo viên khó khăn dạy tốt, học giỏi. Ngoài ra, những năm gần đây, việc vận động xây dựng quỹ khuyến học còn có sự tham gia trực tiếp của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nên kết quả đạt được khả quan, năm sau cao hơn năm trước. Riêng năm 2011, toàn thành phố đã vận động trên 17 tỉ đồng và trao 13.550 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo...

Dù còn không ít khó khăn trong quá trình hoạt động, nhưng với tâm huyết về sự nghiệp trồng người của những người làm công tác khuyến học từ thành phố đến cơ sở và sự chung tay của cộng đồng, nên công tác khuyến học đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần vào việc phát triển của địa phương.

Chung sức

Là một huyện nông thôn ngoại thành, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của huyện Vĩnh Thạnh còn thấp kém, nhất là cơ sở vật chất trường lớp còn nhiều khó khăn, tỷ lệ trường đạt chuẩn còn thấp. Song, được sự chỉ đạo trực tiếp của huyện ủy và sự chung tay đồng lòng của cộng đồng phong trào khuyến học, khuyến tài của huyện ngày càng đơm hoa kết trái. Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhằm tạo nhận thức tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân về công tác khuyến học. Ông Trần Văn Tươi, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh cho biết: “Huyện ủy đã ban hành nhiều Đảng văn về phát triển công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện. Chính vì thế 5 năm qua công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập của địa phương có bước phát triển khá tích cực”.

Xác định xây dựng xã hội học tập là một mục tiêu cơ bản trong chiến lược chấn hưng đất nước, Hội Khuyến học huyện Cờ Đỏ đã tạo ra nhiều mô hình, hoạt động, tổ chức vận động xã hội hóa công tác giáo dục và luôn song hành với ngành giáo dục. Tính đến cuối năm 2011, Hội Khuyến học huyện đã vận động gần 4,9 tỉ đồng giúp cho 15.791 lượt học sinh, sinh viên nghèo vững bước đến trường. Ông Châu Việt Tha, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Cờ Đỏ, cho biết: Hàng năm, Huyện ủy chỉ đạo lấy kết quả công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập bổ sung vào tiêu chí xét Chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Qua đó, đã có 24 tập thể và 187 cá nhân được khen thưởng.

Có thể nói 5 năm qua, Hội Khuyến học các cấp đã có rất nhiều nỗ lực và đóng góp không nhỏ cho phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Thông qua hoạt động của mình, cùng sự hậu thuẫn khá tích cực của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể và nhân dân, Hội Khuyến học các cấp đã chủ động các hoạt động, từng bước xây dựng được mối quan hệ phối hợp, liên kết rộng rãi, thu hút đông đảo các đối tượng xã hội tích cực tham gia làm công tác khuyến học, khuyến tài.

Theo đánh giá của Hội Khuyến học thành phố, tuy công tác khuyến học của thành phố đạt được nhiều thành tựu mới, nhưng nhìn chung chất lượng hoạt động khuyến học chưa đồng đều giữa các cấp hội, vẫn còn một số tồn tại. Khó khăn chủ yếu của Hội là do cán bộ hội có nhiều thay đổi; đa số kiêm nhiệm, thiếu cán bộ chuyên trách ở cấp cơ sở; thiếu cơ chế để thực hiện chế độ cũng như điều kiện làm việc cho cán bộ phụ trách công tác khuyến học. Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13-4-2007 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 14-CT/TU ngày 7-6-2007 của Thành ủy Cần Thơ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” được tổ chức vào cuối tháng 5-2012, ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, chỉ đạo các địa phương cần đa dạng hóa các hình thức vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài; kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội. Đồng thời vận động người dân tích cực học tập nâng cao dân trí. Đẩy mạnh hoạt động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng khuyến học...

Bài, ảnh: M.HOÀNG

Chia sẻ bài viết