20/10/2019 - 13:06

Cánh cò ca dao

LÊ ANH PHONG

Trắng chấp chới cánh cò
Mang lời ru của mẹ
Mang chuyện bà hằng kể
Bay về miền thẳm sâu
 
Chiều mải miết lưng trâu
Chú mục đồng thổi sáo
Chao cánh cò hư ảo
Nâng tiếng sáo bay xa
 
Cò “bay lả bay la”
Trong lời ru dịu nhẹ
Trong bao la tình mẹ
Những vui buồn chơi vơi
 
Để đi suốt cuộc đời
Cánh cò còn chấp chới
Cho hồn ta vỗ mãi
Trắng cánh cò ca dao!

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Cánh cò ca dao