08/01/2011 - 09:15

ÔNG LÊ MINH SƠN, CHỦ NHIỆM HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CÔNG TÁC TÔN GIÁO CỦA UBMTTQVN TP CẦN THƠ:

Cần tiếp tục đổi mới chính sách tôn giáo, dân tộc

Thời gian qua, chính sách tôn giáo, dân tộc ở nước ta có nhiều đổi mới. Tuy nhiên, công tác tôn giáo, dân tộc trong tình hình mới đã và đang đặt ra những vấn đề mới, đòi hỏi Đảng, Nhà nước tiếp tục đổi mới về tư duy, lý luận; cũng như tiếp tục đổi mới chính sách tôn giáo, dân tộc cho phù hợp với những đòi hỏi ngày càng cao trong bối cảnh mở cửa hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay.

Trong Dự thảo Văn kiện trình tại Đại hội XI của Đảng, Đảng ta nêu rõ tôn giáo đồng hành với dân tộc. Do vậy, đồng thời với thực hiện nhất quán chính sách bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giúp nhau tiến bộ giữa các dân tộc, Đảng và Nhà nước cần tiếp tục đổi mới các chính sách tôn giáo. Càng làm tốt điều này, đời sống tôn giáo càng ổn định, khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo càng được xây dựng vững chắc. Việc ổn định đời sống tôn giáo và tạo điều kiện cho các tôn giáo cống hiến khả năng xây dựng, phát triển đất nước cũng là tiếp tục thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh: tôn giáo đồng hành với dân tộc; Đoàn kết dân tộc, tôn giáo trước hết bằng mục tiêu chung, điểm tương đồng giữa lý tưởng tốt đẹp vốn có của các tôn giáo với CNXH; khai thác những giá trị tích cực của các tôn giáo, trước hết là các giá trị văn hóa và đạo đức, nhưng cũng cần cảnh giác với những âm mưu lợi dụng các tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc...

Các đồng chí lãnh đạo TP Cần Thơ trò chuyện cùng chức sắc các tôn giáo.
Ảnh: NGỌC QUYÊN

Việc tiếp tục đổi mới chính sách tôn giáo, dân tộc cũng nhằm khơi dậy những tiềm năng để các tôn giáo, dân tộc cùng tham gia các hoạt động giáo dục - đào tạo; y tế, từ thiện xã hội... góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh.

THANH THY (lược ghi)

Chia sẻ bài viết