24/09/2021 - 18:55

Cần Thơ vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh vừa khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế

(CT) - UBND TP Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND (ngày 23-9) về quản lý, điều hành của thành phố đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế.

Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp thích hợp nhằm phục hồi sản xuất, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt công tác quy hoạch. Ðồng thời, kết hợp hài hòa, chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện, tạo sự đồng thuận cao trong người dân và doanh nghiệp.

Kế hoạch đề ra 3 phương án quản lý sau ngày 25-9 gồm: tổ chức nghiên cứu, xây dựng và ban hành kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với nội dung hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hướng dẫn của ngành Y tế đảm bảo phù hợp và linh hoạt với tình hình của địa phương; thực hiện mở cửa, nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành, lĩnh vực theo mức độ tương ứng ở các cấp;  phối hợp chặt chẽ, kịp thời hướng dẫn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra, TP Cần Thơ tập trung thực hiện các nội dung: tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành và chủ động thích ứng; triển khai thực hiện nhanh và hiệu quả kế hoạch tiêm vaccine; hướng dẫn, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện của các doanh nghiệp; tập trung thực hiện các chính sách an sinh xã hội; chủ động phối hợp với các tỉnh, thành phố trong kết nối giao thương, giao thông…

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết