14/12/2018 - 19:36

Cần Thơ thu hồi đất chậm và không đạt kế hoạch đề ra

(CTO)- Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, kết quả thu hồi đất đối với các dự án thuộc danh mục các dự án cần thu hồi đất trong năm 2018 chậm và không đạt kế hoạch đề ra.

Trong 11 tháng năm 2018, các quận, huyện mới thu hồi đất được 89/105 dự án tương ứng với diện tích 155,32ha/428,71ha, đạt tỷ lệ 36,22%. Cụ thể, quận Ô Môn, huyện Thới Lai và Vĩnh Thanh có tỷ lệ thu hồi đất đạt cao, từ hơn 75% đến 98,8% tổng diện tích đất cần thu hồi. Các quận, huyện còn lại: Ninh Kiều, Bình Thủy, Phong Điền, Cờ Đỏ, Cái Răng, Thốt Nốt tỷ lệ thu hồi đất đạt từ 9,85% đến cao nhất là 34,62%.

Tiến độ thu hồi chậm do các thủ tục chuẩn bị đầu tư mất thời gian, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật như: thành lập hội đồng bồi thường, đo đạc, kiểm kê, xác định giá đất cụ thể để tính bồi thương, xét tính pháp lý, áp giá bồi thương, phê duyệt… mới tiến hành thu hồi đất.

UBND quận, huyện chưa quyết liệt đôn đốc, làm việc các chủ đầu tư dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách, bị trễ tiến độ dự án được duyệt, liên tục xin chuyển tiếp từ các năm 2016-2017 nhưng đến nay chưa hoàn thành công tác thu hồi đất, chưa yêu cầu chủ đầu tư giải trình lý do chậm trễ; chưa rà soát, đề xuất biện pháp xử lý nếu chủ đầu tư tiếp tục kéo dài dự án không triển khai.

Song Nguyên

Chia sẻ bài viết