13/10/2020 - 09:30

Cần Thơ thẩm định tài liệu giáo dục địa phương 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có công văn về việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 33/2020/TT-BGDÐT ngày 15-9-2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương (Thông tư 33).

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản trong ngày khai giảng năm học 2020-2021. 

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến giao Giám đốc Sở GD&ÐT chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Thông tư 33; đồng thời, tham mưu UBND thành phố đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Sở khẩn trương đề xuất thành phần tham gia Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương theo thông tư nêu trên gửi Sở Nội vụ để thẩm định. Giao Giám đốc Sở Nội vụ thẩm định thành phần tham gia Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương, tham mưu trình UBND thành phố theo quy định.

Trong thông tư 33, có 5 tiêu chí thẩm định tài liệu, gồm: điều kiện tiên quyết của tài liệu; nội dung tài liệu; phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá trong tài liệu; cấu trúc và hình thức trình bày tài liệu; ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu. Hội đồng thẩm định do Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập, giúp UBND cấp tỉnh thẩm định tài liệu. Hội đồng được thành lập theo cấp học. Sở GD&ÐT là đơn vị tổ chức thẩm định tài liệu. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11-2020.

Giáo dục địa phương là nội dung bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai thực hiện từ năm học 2020-2021.

Tin, ảnh: B.NG

Chia sẻ bài viết