25/09/2019 - 14:34

Cần Thơ đứng đầu ĐBSCL về tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 

Tính đến hết tháng 8, Cần Thơ có 34/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt tỷ lệ 94,4%, cao hơn gấp đôi tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM trong toàn vùng ĐBSCL là 43,8% và bình quân của cả nước là 50,8%.

Huyện nông thôn mới Vĩnh Thạnh. Ảnh: Báo Xây dựng

Theo báo cáo mới đây của Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM, TP. Cần Thơ hiện đang đứng đầu khu vực ĐBSCL về tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM.

Tính đến hết tháng 8, Thành phố có 34/36 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 94,4%, cao hơn gấp đôi tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM trong toàn vùng ĐBSCL là 43,8% và bình quân của cả nước là 50,8%. Số tiêu chí đạt bình quân/xã cũng đạt rất cao: 18,69 tiêu chí so với 15,43 tiêu chí của toàn vùng ĐBSCL và 15,26 tiêu chí trên cả nước. Cần Thơ cũng đã có 2/4 huyện được công nhận là huyện NTM, đó là huyện Phong Điền và huyện Vĩnh Thạnh.

Ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho TTXVN biết, việc được công nhận là huyện NTM đầu tiên của Cần Thơ đã tạo ra tiền đề cho huyện phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế và tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đã được giảm mạnh qua từng năm.

Còn theo ông Đỗ Sỹ Nhường, Phó Bí thư Thường trực huyện Vĩnh Thạnh, dấu ấn để lại trong xây dựng NTM của huyện đó là kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn được tập trung đầu tư xây dựng theo các tiêu chí quốc gia, các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP được tập trung phát triển từ đó giúp cho thu nhập của người dân không ngừng được tăng lên.

Cần Thơ bắt tay xây dựng NTM từ năm 2011. Giai đoạn từ 2011-2015, có 12 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 33,33%. Từ năm 2016 đến nay, Thành phố đã có thêm 22 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Theo thống kê, tổng nguồn vốn trung bình của 1 xã từ khi bắt đầu xây dựng đến khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM là 296 tỷ đồng được huy động từ 4 nguồn chính là: Ngân sách Nhà nước (chiếm 50,54%), vốn huy động doanh nghiệp (7,76%), vốn vay tín dụng (34,31%) và vốn do nhân dân đóng góp (7,39%). Đặc biệt trong xây dựng cơ bản, các địa phương không để xảy ra tình trạng nợ đọng.

Theo kế hoạch đến năm 2020, tất cả 36/36 xã và 4/4 huyện của Cần Thơ sẽ hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và được công nhận đạt chuẩn NTM.

Ban chỉ đạo thành phố, huyện và các xã đang tiếp tục thực hiện các tiêu chí xã NTM, huyện NTM nâng cao đồng thời tiến tới xây dựng xã, huyện NTM kiểu mẫu.

Cụ thể trong năm 2019, Thành phố có 5 xã đăng ký xây dựng xã NTM nâng cao. Đến năm 2025, Cần Thơ sẽ có 18 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 9 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Theo Báo Điện tử Chính phủ

Chia sẻ bài viết