24/12/2018 - 08:55

Cần Thơ chủ động liên kết, hợp tác với các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa ban hành báo cáo số 330/BC-UBND về tình hình tổ chức thực hiện của TP Cần Thơ đối với việc triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong năm 2018. Vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL gồm: TP Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau.

Theo đó, kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, trong năm 2018, với vai trò là thành viên Hội đồng vùng, UBND TP Cần Thơ đã chủ động phối hợp tham gia ý kiến đối với hoạt động liên kết, hợp tác, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm và của Hội đồng vùng nhằm thống nhất về mặt nhận thức, quan điểm, mục tiêu, cùng nhau khai thác tiềm năng, cơ hội của từng địa phương đảm bảo trên nguyên tắc hài hòa về lợi ích, trách nhiệm và bình đẳng, cùng khai thác các cơ hội, lợi thế so sánh của vùng, góp phần khẳng định vai trò, vị trí của vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL so với các vùng, miền trên cả nước. Trong quá trình lập quy hoạch thành phố ở giai đoạn mới cũng như đối với công tác thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thời gian sắp tới, TP Cần Thơ sẽ phối hợp, tranh thủ sự hỗ trợ từ các địa phương trong vùng đối với việc cung cấp, góp ý, trao đổi thông tin để thống nhất trong việc xây dựng và điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực của thành phố và của vùng trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống hạn hán, sạt lở, xâm nhập mặn.

Theo đánh giá của UBND thành phố, thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL là cơ sở quan trọng để các địa phương cụ thể hóa việc triển khai Kế hoạch liên kết phối hợp toàn vùng giai đoạn 2016-2020. Thời gian qua, Hội đồng vùng đã thể hiện được vai trò đầu mối mang tính đại diện cho các địa phương trong đối thoại, kiến nghị chính sách với Chính phủ và các bộ, ngành. Thông qua Hội đồng vùng, các địa phương, trong đó có TP Cần Thơ, đã thống nhất về mặt nhận thức, nội dung thỏa thuận hợp tác, xác định được danh mục các công trình trọng điểm của vùng để kiến nghị Trung ương cần tập trung đầu tư. 

TP Cần Thơ đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương có liên quan tham mưu việc triển khai đầu tư các công trình đã được xác định tại Nghị quyết số 136/NQ-HĐV ngày 21-11-2016 của Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đã khởi công thực hiện; sớm phê duyệt các dự án dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025 làm cơ sở thực hiện ngay từ sau năm 2020… Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL, đặc biệt là cơ chế tài chính hỗ trợ phát triển khu kinh tế, khu công nghệ, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết