01/08/2008 - 08:11

Cần có cơ chế cụ thể để thu hút người có trình độ, năng lực vào ngành thanh tra

Ngày 31-7, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội thảo về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thanh tra với sự tham gia của đại diện thanh tra nhà nước các tỉnh, thành phía Bắc và một số Bộ, ngành Trung ương.

Chủ trì hội thảo, Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cho rằng: Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung lần này chỉ sửa một số điều để nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực của công tác thanh tra; tạo sự gắn kết của toàn ngành thanh tra. Dự thảo cũng nhằm làm rõ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Đối với công tác cán bộ, các cơ quan thanh tra, cần từng bước đào tạo để có đội ngũ cán bộ hiện đại, đủ trình độ, nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra.

Các đại biểu đồng tình với việc thành lập Thanh tra Tổng cục và Cục ở một số Bộ, ngành. Đối với việc thành lập thanh tra trong các cơ quan tương đương cấp Sở ở từng địa phương, thanh tra phường, thanh tra trong các doanh nghiệp, do chưa có tiêu chí cụ thể, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, nên thành lập theo từng điều kiện đặc thù của từng địa phương, ngành. Nhiều đại biểu cho rằng cần sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn đối với cán bộ làm công tác thanh tra, nhằm khắc phục tình trạng cán bộ ở một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; cần đưa chế độ đãi ngộ thanh tra vào Luật và sau đó sẽ có cơ chế cụ thể qua các Nghị định hướng dẫn nhằm thu hút những người có năng lực, trình độ vào ngành thanh tra. Để đảm bảo việc kiểm tra, giám sát việc thi hành sau khi đã có các kết luận của thanh tra, cần có các qui định rõ hơn trong luật nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra.

MẠNH TÚ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết