26/06/2021 - 13:23

Các thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 599/QÐ-BHXH công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Bưu điện huyện Vĩnh Thạnh trả kết quả giải quyết TTHC về BHXH cho khách hàng.

Theo đó, hiện có 22 trong tổng số 25 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam được thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích. Cụ thể:

- Lĩnh vực thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLÐ-BNN); cấp sổ BHXH, thẻ BHYT gồm các TTHC: đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLÐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện, cấp sổ BHXH; đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT; cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

- Lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHTN, gồm các TTHC: giải quyết hưởng chế độ ốm đau; giải quyết hưởng chế độ thai sản; giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, TNLÐ-BNN; giải quyết hưởng BHXH 1 lần; giải quyết hưởng chế độ TNLÐ-BNN đối với trường hợp bị TNLÐ-BNN lần đầu; giải quyết hưởng chế độ TNLÐ-BNN do thương tật, bệnh tật tái phát; giải quyết hưởng chế độ TNLÐ-BNN đối với trường hợp đã bị TNLÐ-BNN, nay tiếp tục bị TNLÐ hoặc bệnh nghề nghiệp; giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã; giải quyết hưởng trợ cấp 1 lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng không còn cư trú ở Việt Nam; giải quyết hưởng chế độ tử tuất; giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích; giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng; giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH; giải quyết hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 613/QÐ-TTg; giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NÐ-CP.

- Lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH, BHTN, gồm TTHC: người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi thông tin cá nhân (chỉ thực hiện tiếp nhận, không có trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích).

- Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT, gồm các TTHC: thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT với cơ sở khám, chữa bệnh BHYT; ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT.

Hiện nay, chỉ còn 3 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam không thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích là: ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp; truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận; thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

BHXH Việt Nam lưu ý, ngoài sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích, việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC còn có thể thực hiện thông qua các hình thức khác như: qua giao dịch điện tử; qua các doanh nghiệp bưu chính mà cá nhân, tổ chức lựa chọn (không phải là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích) hoặc nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan BHXH theo quy định.

Thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC, bộ TTHC của ngành đang ngày càng được đơn giản hóa. Nếu như năm 2015, bộ TTHC của ngành là 114 thủ tục thì đến nay đã cắt giảm xuống còn 25 thủ tục. Kết quả cải cách TTHC này của ngành đã góp phần giúp doanh nghiệp và người dân giảm đáng kể thời gian, chi phí trong các giao dịch với cơ quan BHXH.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết