16/04/2009 - 07:17

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan:

Các phong trào thi đua cần hướng tới mục tiêu giải quyết việc làm, bảo đảm đời sống của người lao động

* TP CẦN THƠ: Công tác thi đua - khen thưởng phải tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(TTXVN-CT)- Chiều 15-4, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã ký kết Chương trình phối hợp công tác nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn giai đoạn 2009-2010. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng; Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể Trung ương đã tới dự.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương kết quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn thời gian qua; khẳng định các phong trào thi đua yêu nước đã đóng vai trò quan trọng, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân đoàn kết, phấn đấu đưa đất nước vượt qua khó khăn trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới.

Phó Chủ tịch nước nêu rõ, trong quá trình triển khai các nội dung ký kết, hai cơ quan cần nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng để điều hành cho sát thực, hiệu quả. Cần chú trọng công tác tuyên truyền về Luật Thi đua, Khen thưởng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến xuất sắc là công nhân, viên chức, lao động. Phát động phong trào thi đua có bề rộng nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung các phong trào thi đua vào giải quyết việc làm, bảo đảm đời sống của người lao động, phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện hiệu quả các giải pháp của Chính phủ về ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Giai đoạn 2009 - 2010, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương phối hợp phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nghiên cứu, khảo sát thực tế để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn.

* Ngày 15-4-2009, đồng chí Ngô Tùng Chinh, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đã có buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Cần Thơ, để kiểm tra công tác nghiệp vụ thi đua - khen thưởng năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.

Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Cần Thơ, năm 2008, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của TP Cần Thơ có nhiều tiến bộ. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm. Nội dung phong trào thi đua yêu nước đã có tác động tích cực đến cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQVN thành phố và các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Năm 2009, thành phố tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chú trọng các giải pháp tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và đẩy mạnh cải cách hành chính. Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, các ngành các cấp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân dân về công tác thi đua - khen thưởng, nhằm làm chuyển biến nhận thức trong toàn xã hội, để mọi người thấy rõ vai trò, vị trí và ý nghĩa quan trọng của phong trào thi đua đối với công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác thi đua khen thưởng, phát huy nội lực, tạo phong trào thi đua sôi nổi nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Tùng Chinh, nhấn mạnh: Để công tác thi đua-khen thưởng đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao, các ngành, các cấp cần phải thường xuyên phát động các phong trào thi đua để công tác thi đua thật sự là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Công tác thi đua- khen thưởng phải có nội dung thiết thực, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Trong quá trình chỉ đạo, thực hiện phải gắn thi đua với khen thưởng, chú ý bồi dưỡng, xây dựng và phát hiện, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiên tiến để nhân rộng điển hình...

BÍCH THỦY - S.K

Chia sẻ bài viết