02/11/2018 - 16:39

Các nhà sản xuất bắt buộc cập nhật bảo mật Android 3 tháng một lần 

Trong một số điều khoản hợp tác, Google bắt buộc cập nhật bảo mật Android nếu không nhà sản xuất thiết bị sẽ mất chứng nhận Google khi sản xuất các dòng thiết bị chạy Android tiếp theo.

Để tránh tin tặc tấn công hệ thống do chậm hoặc thiếu cập nhật, từ nay Google bắt buộc cập nhật bảo mật Android 3 tháng một lần. Cụ thể, những nhà sản xuất sẽ bị bắt buộc cập nhật bảo mật Android thường xuyên cho các thiết bị phổ biến. Tiêu chí đánh giá thiết bị phổ biến bao gồm: sản xuất sau ngày 31/01-2018 và được hơn 100.000 người sử dụng. Các nhà sản xuất thiết bị bắt buộc cập nhật bảo mật Android ít nhất 4 lần trong năm đầu tiên. Google chưa cho biết số lần cho các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, bản hợp đồng này cũng chỉ rõ các nhà sản xuất không được phép tung bản vá lỗ hổng chậm hơn 90 ngày. Nói cách khác, mỗi 3 tháng nhà sản xuất cần tung một bản vá bảo mật một lần. Google cho biết, 90 ngày là thời gian tối thiểu bắt buộc cập nhật.

Hiện tại, điều khoản của bản hợp đồng mới giữa Google và các nhà sản xuất vẫn chưa được xác nhận, nhưng nếu trở thành hiện thực thì điều khoản bắt buộc cập nhật bảo mật Android sẽ ảnh hưởng lớn đến việc bảo mật và tạo thuận lợi cho hàng triệu người dùng Android.

Hoàng Thy (Theo Security Daily)

Chia sẻ bài viết