26/03/2017 - 20:46

Các cấp ủy đảng quận Thốt Nốt   Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa

Nhiều năm qua, các cấp ủy đảng quận Thốt Nốt tập trung làm tốt công tác chăm bồi, thực hiện các giải pháp, chính sách nhằm trẻ hóa đội ngũ cán bộ (CB) lãnh đạo, quản lý. Đến nay, CB trẻ (dưới 35 tuổi) làm lãnh đạo, quản lý các cấp của quận chiếm tỷ lệ khá cao, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ CB.

Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy Cần Thơ, từ khi thành lập quận Thốt Nốt (năm 2009) đến nay, các cấp ủy đảng quận Thốt Nốt thực hiện nhiều giải pháp, chính sách trong công tác cán bộ, trong đó đặc biệt chú trọng trẻ hóa đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý bảo đảm tính kế thừa. Theo đồng chí Phạm Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, nhằm trẻ hóa đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý, từ năm 2009 quận đã ban hành Đề án đào tạo nguồn nhân lực và sử dụng nhân tài quận Thốt Nốt. Bằng nhiều chính sách hỗ trợ, đến nay, quận đã thu hút được 58 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về làm việc tại các cơ quan cấp quận và phường. Hàng năm, BTV Quận ủy lựa chọn những CB trẻ có năng lực và triển vọng phát triển đưa vào quy hoạch nguồn CB lãnh đạo, quản lý các cấp. Trên cơ sở quy hoạch, BTV Quận ủy cử nhiều CB trẻ đi đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt; mạnh dạn bổ nhiệm, luân chuyển, giới thiệu ứng cử, bầu cử CB trẻ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp để thử thách.

Các cán bộ trẻ phường Thuận An luôn phát huy sự năng động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đánh giá của lãnh đạo Ban Tổ chức Quận ủy, thực tiễn, nhiều CB trẻ được đào tạo, thử thách đã trưởng thành nhanh chóng. Điển hình như đồng chí Phạm Huỳnh Anh Duy, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Thuận An. Tốt nghiệp đại học luật, năm 2002, anh Duy vào làm công chức Văn phòng UBND xã Trung Nhứt (nay là phường Trung Nhứt). Hơn 15 năm công tác, nhờ có sự phấn đấu tốt, Duy đã được đưa vào quy hoạch nguồn CB lãnh đạo, quản lý và được phân công, điều động, luân chuyển giữ nhiều chức vụ như: Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch UBND phường Thốt Nốt, Chánh Văn phòng UBND quận, Bí thư Đảng ủy phường Thuận An. Anh Duy bộc bạch: "Là CB trẻ, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng phấn đấu học tập, cống hiến hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, không phụ lòng tin của tập thể và cấp trên giao phó". Các CB trẻ khác như: Huỳnh Chí Diễn, Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; Nguyễn Thị Thu Hà, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hưng; Trần Huỳnh Anh, Quận ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin quận… cũng đã trải qua nhiều vị trí công tác, đã khẳng định được năng lực của mình, từng bước trưởng thành, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nên được BTV Quận ủy quy hoạch những chức vụ cao hơn. "Nhờ làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng CB trẻ, hiện nay, trong đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý của quận, CB trẻ chiếm tỷ lệ 15,03%; trong Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020, CB trẻ chiếm tỷ lệ 10,26%" – đồng chí Phạm Văn Tâm, cho biết.

Ở cấp cơ sở, việc trẻ hóa đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý cũng được cấp ủy quan tâm thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Tìm hiểu thực tế tại phường Thuận An, đồng chí Nguyễn Chí Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, cho biết: Bên cạnh tạo nguồn CB trẻ đưa vào quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý, từ năm 2010 đến nay, Đảng ủy tạo điều kiện cho nhiều CB trẻ đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Bên cạnh đó, Đảng ủy mạnh dạn bố trí CB trẻ giữ các chức vụ quan trọng trong Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể để tạo điều kiện cho CB trẻ rèn luyện và thử thách. Nhờ vậy, hiện nay, CB trẻ trong đội ngũ CB chủ chốt phường chiếm tỷ lệ 40%; CB trẻ trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 chiếm tỷ lệ 33,3%. Không riêng phường Thuận An, theo thống kê của Ban Tổ chức Quận ủy Thốt Nốt, hiện nay, CB trẻ trong đội ngũ CB chủ chốt các phường chiếm tỷ lệ 22%; CB trẻ tham gia ban chấp hành đảng bộ các phường nhiệm kỳ 2015-2020 chiếm tỷ lệ 25,21%.

Nói về việc tiếp tục trẻ hóa đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý, nhằm bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ CB của quận, đồng chí Phạm Văn Tâm, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, cho biết: Hiện nay, Quận ủy đã hoàn thành công tác quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó CB trẻ chiếm tỷ lệ 20,9%; đã phê duyệt quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó CB trẻ chiếm tỷ lệ 34,4%. Thời gian tới, Ban Tổ chức Quận ủy sẽ rà soát, tham mưu BTV Quận ủy đưa CB trẻ trong quy hoạch đi đào tạo đạt chuẩn về lý luận chính trị và đào tạo sau đại học đúng với vị trí quy hoạch; đồng thời, tham mưu luân chuyển một số CB trẻ từ quận về phường và bổ nhiệm một số CB trẻ làm lãnh đạo, quản lý để đào tạo trong thực tiễn, giúp các CB trẻ trưởng thành hơn, để nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ CB trẻ tham gia cấp ủy và lãnh đạo, quản lý các cấp cao hơn nữa.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết