03/12/2023 - 07:09

Các cấp công đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Các cấp công đoàn (CĐ) TP Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tích cực tham gia đấu tranh, tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng thông tin chính thống cho lực lượng đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ).

Lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ và LĐLĐ quận Thốt Nốt thăm hỏi tình hình đời sống công nhân, lao động.

Theo bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, Ban Thường vụ LĐLĐ TP Cần Thơ luôn quan tâm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động; chỉ đạo các cấp CĐ thành phố triển khai, quán triệt, học tập kịp thời, đầy đủ chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. 

Hiện nay, các cấp CĐ thành phố đều ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội để phục vụ công tác tuyên truyền; quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội có khả năng tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình dư luận trong ĐV, NLĐ. Trong 5 năm qua, các cấp CĐ thành phố đã tổ chức hơn 19.700 cuộc triển khai tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức CĐ đến hơn 1.850.000 lượt ĐV, NLĐ. Đồng thời, thành lập 120 nhóm truyền thông ứng dụng hiệu quả các nền tảng mạng xã hội để truyền tải thông tin và tăng cường tương tác, chia sẻ và tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa ĐV, NLĐ với tổ chức CĐ.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp CĐ đã tổ chức hơn 9.900 cuộc tuyên truyền, vận động, tổ chức 15 cuộc thi, Hội thi bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, thu hút đông đảo công chức, viên chức, NLĐ tham gia... Bên cạnh đó, cùng chính quyền các cấp và doanh nghiệp, các cấp CĐ thành phố đã tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐV, NLĐ. Điển hình như hoạt động "Tháng Công nhân", chương trình "Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ", "Cảm ơn NLĐ", "Ngày hội việc làm"... 

Thông qua những kết quả đạt được, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của ĐV, NLĐ; góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: Kiến Quốc

Chia sẻ bài viết