15/04/2012 - 17:25

Bổ sung quy định học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng vào trường Đại học, Cao đẳng Y

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa bổ sung vào danh mục ngành tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt giải môn Sinh học trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT như sau: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Sinh học trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT được tuyển thẳng vào Đại học Y; thí sinh đoạt giải khuyến khích môn Sinh học trong kì thi trên được tuyển thẳng vào Cao đẳng Y.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng khối Y tế qui định cụ thể điều kiện tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt giải môn Sinh học trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng khối Y tế thông báo để thí sinh biết, đăng ký. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản quy định về việc tuyển thẳng, đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT được tuyển thẳng vào đại học; thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT được tuyển thẳng vào cao đẳng các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải.

NGUYỄN VĂN CẢNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết