06/03/2023 - 21:26

Bổ sung 2 dự án cần thu hồi đất với diện tích 10,54ha

(CT) - Theo Tờ trình số 32/TTr-UBND, ngày 2-3-2023, UBND TP Cần Thơ trình HĐND thành phố thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2023 cho 2 dự án với tổng diện tích cần thu hồi đất 10,54ha, trong đó có 7,97ha đất trồng lúa.

Theo đó, để UBND quận Bình Thủy và huyện Vĩnh Thạnh có cơ sở triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án phát sinh trong năm 2023, UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua danh sách bổ sung 2 dự án vào danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023. Cụ thể, quận Bình Thủy có khu tái định cư Long Hòa (khu 2) là dự án chuyển tiếp từ năm 2022 đã được HĐND thành phố thông qua với diện tích cần thu hồi đất là 10,2ha. Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã phối hợp với UBND quận Bình Thủy thực hiện thu hồi đất được 9,37/10,2ha. Phần diện tích còn lại phải thu hồi đất là 0,83ha (trong đó có 0,04ha đất trồng lúa). Huyện Vĩnh Thạnh có 1 dự án đăng ký mới là đường nối từ đường dẫn vào Cầu Vàm Cống vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh nhằm đảm bảo kết nối hạ tầng cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (293,7ha) với diện tích đất phải thu hồi là 9,71ha (trong đó diện tích đất trồng lúa 7,93ha).

Trước đó, tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 9-12-2022, HĐND thành phố đã thông qua danh mục 37 dự án cần thu hồi đất năm 2023 với diện tích 72,672ha. Hiện nay, UBND các quận, huyện đang triển khai thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết