07/05/2009 - 09:59

Bổ sung 160 triệu USD cho Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam

* TP Cần Thơ được bổ sung thêm 11,6 triệu USD

(Chinhphu.vn) – Ngày 6-5, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung 160 triệu USD vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam.

Cụ thể, các tiểu Dự án nâng cấp đô thị của 4 tỉnh, thành phố được bổ sung vốn gồm: Nam Định bổ sung thêm 9,147 triệu USD; Hải Phòng thêm 10,45 triệu USD; Cần Thơ thêm 11,6 triệu USD và thành phố Hồ Chí Minh thêm 128,8 triệu USD.

Phần vốn đối ứng cho các tiểu dự án sau khi điều chỉnh do UBND các tỉnh và thành phố trên tự bố trí.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định, UBND thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Cần Thơ phê duyệt điều chỉnh bổ sung kinh phí cho các tiểu dự án, bảo đảm Dự án thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả.

Dự án nâng cấp đô thị Việt Nam được thực hiện trong giai đoạn 2004-2012 sẽ giúp cho khoảng trên 1 triệu người có thu nhập thấp ở 4 thành phố trên cải thiện đời sống thông qua các công trình nước sạch, hệ thống vệ sinh, thoát nước và lưới điện.

NGỌC HÀ

Chia sẻ bài viết