20/09/2011 - 08:55

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học đẩy mạnh khuyến học khuyến tài

Ngày 19-9, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết Kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2011 - 2015 nhằm có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các chủ trương, biện pháp, định hướng giáo dục đào tạo trong hệ thống nhà trường, đẩy mạnh học tập trong xã hội, hướng tới xây dựng xã hội học tập.

Theo kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2011 - 2015 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Hội Khuyến học Việt Nam, hàng năm khi xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học, Bộ đưa ra chương trình phối hợp giữa Bộ và Hội về công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập. Bộ và Hội phối hợp xây dựng chương trình phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng tiêu chí đánh giá Trung tâm học tập cộng đồng, tổ chức chỉ đạo điểm về xây dựng mô hình Trung tâm học tập cộng đồng ở địa phương để rút kinh nghiệm mở rộng ra toàn quốc. Bộ và Hội phối hợp chặt chẽ, làm nòng cốt trong hoạt động của “Ban chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập” ở cấp TƯ và địa phương góp phần xây dựng Đề án ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Xây dựng tiêu chí công nhận “Đơn vị độc lập” để các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội có cơ sở góp phần xây dựng xã hội học tập, đóng góp sáng kiến chỉ đạo xây dựng xã hội học tập ở địa phương và cơ sở. Xác định phong trào xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cụm dân cư khuyến học là một nội dung trong thực hiện xây dựng môi trường giáo dục: gia đình - nhà trường - xã hội, trong phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Hội và Bộ đề nghị nhà nước công nhận gia đình hiếu học là danh hiệu chính thức về mặt pháp lý. Thông qua Quỹ Khuyến học, Hội sẽ tăng thêm các suất học bổng cho học sinh nghèo và phần thưởng cho học sinh, sinh viên giỏi; tiếp tục tổ chức các giải hàng năm về Nhân tài đất Việt, giải thưởng cho tổ chức, cá nhân làm khuyến học giỏi...

N. ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết