03/03/2009 - 08:25

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng:

Bộ đội biên phòng đã góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc

* QUÂN KHU 9: Mít tinh kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Ngày 2-3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2009), 20 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2009). Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Dự lễ còn có các đồng chí: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; cán bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Quân đội, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng qua các thời kỳ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương thành tích và những cống hiến to lớn mà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã đạt được 50 năm qua cũng như trong thời kỳ đổi mới, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, làm rạng ngời thêm phẩm chất cao quí của Bộ đội Cụ Hồ.

Phân tích những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước thời gian tới, đòi hỏi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia càng phải được tăng cường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ 5 yêu cầu công tác mà Bộ đội Biên phòng cần chú ý thực hiện tốt để làm tròn nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Tổ quốc, nhân dân và quân đội giao phó. Trước hết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX), Nghị quyết Đại hội lần thứ 8 Đảng bộ Quân đội và các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đồng thời theo dõi sát những diễn biến phát triển của tình hình để làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác biên phòng trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đổi mới toàn diện công tác biên phòng, nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phù hợp với điều kiện lịch sử và đặc điểm nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng, bảo đảm Bộ đội Biên phòng thực sự là đội quân chính trị tốt, đội quân công tác giỏi của Quân đội nhân dân Việt Nam trên mặt trận bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức trong lực lượng Bộ đội Biên phòng cần phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng, phương pháp công tác khoa học, tích cực thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để trở thành những quân nhân cách mạng vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bộ đội Biên phòng cần tiếp tục làm tốt công tác vận động quần chúng, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng và kháng chiến cũ, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, tổ chức “Ngày biên phòng toàn dân”, tham gia thực hiện có hiệu quả chính sách xóa đói giảm nghèo, định canh định cư, xóa mù chữ cho đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần giữ vững mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, tăng cường đoàn kết quân dân.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Các bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền nơi có biên giới, cần nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết định của Chính phủ về công tác biên phòng, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh biên giới, chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước có chiến lược xây dựng và bảo vệ vùng biên giới biển đảo, thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng vững mạnh toàn diện, tạo điều kiện hỗ trợ, động viên giúp đỡ Bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thay mặt Đảng và Nhà nước ta trao danh hiệu “Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân” tặng lực lượng Bộ đội Biên phòng, ghi nhận những thành tích, cống hiến của Bộ đội Biên phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong thời kỳ đổi mới của đất nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa.

* Ngày 2-3-2009, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (QK9) đã tổ chức trọng thể Lễ Mít tinh kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (3/3/1959 - 3/3/2009); 20 năm Ngày Biên phòng toàn dân (1989 - 2009). Gần 500 cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Cần Thơ cùng cán bộ công tác Biên phòng qua các thời kỳ đến dự.

Trong phần diễn văn ôn lại truyền thống BĐBP, Thiếu tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Phó Tư lệnh QK9, nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường lịch sử 50 năm qua, chúng ta vô cùng tự hào và biết ơn sự cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP Việt Nam nói chung, BĐBP trên địa bàn QK9 nói riêng đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, bám đất, bám dân, một lòng trung thành với Đảng, tận hiếu với dân; trong mọi hoàn cảnh chiến đấu, công tác luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đội quân chiến đấu dũng cảm, mưu trí; đội quân công tác năng động sáng tạo trong công tác vận động quần chúng, tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

Mỗi cán bộ chiến sĩ LLVT QK9 nói chung, BĐBP nói riêng tiếp tục phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng và bảo vệ vững chắc biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; cùng với các nước láng giềng xây dựng biên giới thực sự hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Dịp này, Bộ Tư lệnh QK9 đã trao Biểu tượng truyền thống BĐBP cho 13 cán bộ công tác Biên phòng qua các thời kỳ.

NGUYỄN THỊ SỰ - XUÂN KHU - QUỐC BƯU

Chia sẻ bài viết