26/04/2016 - 21:15

Bế mạc Phiên họp thứ 47 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

(TTXVN)- Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, sáng 26-4 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên bế mạc phiên họp thứ 47.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chỉ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, phiên họp 47, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành thời gian để xem xét, đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Tổng thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tiếp thu, hoàn chỉnh dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV và báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chế độ và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân; cho ý kiến về Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về các nội dung: về trang phục và Chứng minh thư của Thẩm phán Tòa án nhân dân; về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Tòa án nhân dân theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; về bổ sung tạm thời về biên chế, số lượng Thẩm phán Cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp; việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2019 tại một số nước. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về việc phân loại đơn vị hành chính và Nghị quyết về phân loại đô thị. Nhấn mạnh về tầm quan trọng của các nghị quyết này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trên cơ sở các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan hữu quan phối hợp rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình Ủy ban Thường vụ xem xét trước khi thông qua.

Chia sẻ bài viết