27/11/2011 - 08:49

Bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII

Trước phiên bế mạc, cũng trong sáng 26-11, QH đã biểu quyết thông qua Luật Cơ yếu với tỷ lệ 91,8%; thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn 92,4% và Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề với tỷ lệ 94,2%.

(Trích bài phát biểu bế mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng)

Chia sẻ bài viết