22/07/2011 - 22:22

Bắt đầu kiểm toán quỹ bình ổn xăng dầu

Ngày 22-7, Kiểm toán Nhà nước đã có quyết định tiến hành kiểm toán việc sử dụng và trích quỹ bình ổn giá xăng dầu tại 11 đơn vị đầu mối. Theo đó, kiểm toán việc sử dụng, quản lý và trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu bắt đầu thực hiện từ ngày 22-7 cho đến hết tháng 8. Những đơn vị nằm trong danh sách kiểm toán gồm 9 doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu và 2 đơn vị quản lý thuộc 2 Bộ Tài chính và Công Thương.

Đại diện Kiểm toán Nhà nước cho biết, việc kiểm toán lần này nằm trong kế hoạch từ trước khi có những bức xúc về việc chậm giảm giá xăng dầu. Kiểm toán lần này sẽ không tập trung vào việc làm rõ các vấn đề về lỗ lãi hay cơ cấu hình thành giá bán lẻ, mà tập trung vào việc quản lý, sử dụng và trích lập quỹ bình ổn xăng dầu. Với hai Bộ Tài chính, Công Thương, kiểm toán sẽ làm rõ chức năng nhiệm vụ và việc quản lý quỹ bình ổn có đúng thẩm quyền, quy định của Chính phủ. Còn đối với các đơn vị nhập khẩu đầu mối, kiểm toán sẽ làm rõ việc trích lập và sử dụng quỹ đã đúng quy định và có thực sự hiệu quả. Qua đó sẽ làm rõ những ảnh hưởng bởi cơ chế, chính sách và cách sử dụng quỹ bình ổn tác động như thế nào đến giá xăng dầu và người tiêu dùng...

THÙY DƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết