03/03/2020 - 15:23

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ:

Báo Cần Thơ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm, xây dựng đội ngũ làm báo đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới 

(CTO)- Ngày 3-3, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, làm việc với Ban Biên tập và cán bộ chủ chốt Báo Cần Thơ. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố, các sở, ngành...

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Biên tập, cán bộ chủ chốt Báo Cần Thơ.

Báo cáo với Bí thư Thành ủy, đồng chí Trương Văn Chuyển, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ, cho biết: Báo Cần Thơ hiện có 3 sản phẩm báo chí, gồm: Báo in Cần Thơ tiếng Việt, Báo in Cần Thơ tiếng Khmer và Báo Cần Thơ điện tử. Báo Cần Thơ luôn bám sát sự lãnh đạo, định hướng tuyên truyền của Thành ủy, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phản ánh đậm nét tình hình thời sự của thành phố, được dư luận quan tâm, góp phần định hướng dư luận xã hội. Bên cạnh việc cải tiến, đổi mới nội dung và hình thức trên Báo in Cần Thơ tiếng Việt và Báo in Cần Thơ tiếng Khmer, Báo Cần Thơ điện tử chính thức ra mắt từ ngày 3-2-2017, đến nay đã thực hiện nhiều tin, phóng sự truyền hình, đồng thời phát trên kênh Youtube, bước đầu phát huy hiệu quả tuyên truyền, có số lượng độc giả khá lớn...

Đồng chí Trương Văn Chuyển, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ báo cáo tình hình hoạt động của Báo Cần Thơ thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, ghi nhận những nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm của Báo Cần Thơ trong thời gian qua, cũng như trong sắp xếp bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ làm báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí lưu ý, năm 2020, đất nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng có nhiều ngày kỷ niệm lịch sử trọng đại, cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp; tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TƯ của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Báo Cần Thơ cần cụ thể hóa và xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền sâu rộng. Bí thư Thành ủy yêu cầu chú trọng đổi mới nội dung, hình thức các sản phẩm thuộc hệ thống Báo Cần Thơ, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền; tuân thủ tôn chỉ, mục đích, định hướng chính trị và kỷ luật thông tin, đồng thời thông tin chính xác những vấn đề dư luận quan tâm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Báo Cần Thơ, nhất là Báo Cần Thơ điện tử, cần thực hiện nhiều tin, bài quảng bá hình ảnh, đất nước và con người Cần Thơ đến với thế giới; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho phóng viên. Đồng thời quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa, nhất là cán bộ trẻ; làm tốt công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống cho người làm báo...

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết