BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ

(Giá đã bao gồm 10% VAT, tiền VNĐ)

A. Tiếng Việt
I. Bảng giá đăng banner, logo

 

Trang

Vị trí

Kích thước pixel
(rộng x cao)

Giá tiền
1 tuần

Giá tiền
1 tháng

Banner

 

 

 

 

Trang chủ

Vị trí 1 (top)

728x90

2.250.000

8.900.000

Vị trí 2

300x250

1.250.000

4.900.000

Vị trí 3

300x250

1.250.000

4.900.000

Vị trí 4

300x250

1.130.000

4.500.000

Vị trí 5

300x250

980.000

3.800.000

Vị trí 6

300x600

1.650.000

6.500.000

Vị trí 7

780x90

1.130.000

4.500.000

Vị trí 8

780x90

1.025.000

4.000.000

Vị trí 9

780x90

980.000

3.800.000

Vị trí 10

780x90

890.000

3.500.000

 

 

Trang chuyên mục

Vị trí top

728x90

1.250.000

4.900.000

Vị trí 1

300x250

1.130.000

4.500.000

Vị trí 2

300x250

1.025.000

4.000.000

Vị trí 3

300x600

1.380.000

5.500.000

Vị trí 4

160x600

1.250.000

4.900.000

Vị trí 5

600x90

980.000

3.800.000

 

Trang Video

Vị trí top

728x90

1.250.000

4.900.000

Vị trí 1

300x250

1.130.000

4.500.000

Vị trí 2

300x600

1.380.000

5.500.000

Vị trí 3

600x90

980.000

3.800.000

Logo

Tất cả các trang tiếng Việt

Trong mục Đồng hành cùng  doanh nghiệp


130x102


690.000


2.750.000

Bảng giá trên chưa tính chi phí thiết kế logo. Nếu doanh nghiệp, đơn vị chưa có logo thì chi phí thiết 500.000 đồng/logo, banner.

II. Bảng giá đăng tin, bài viết giới thiệu doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm (PR), rao vặt...

Vị trí đăng

Lượng chữ

Giá

Ghi chú

 

 

Trên một trang chuyên mục cụ thể

Dưới 200 từ

280.000

 

- Mỗi ảnh kèm theo tin, bài được  tính thêm 55.000 đồng.
- Tin, bài đăng tồn tại trên Web vô thời hạn, trừ khi được yêu cầu gỡ bỏ.
 

200-400 từ

360.000

400-600 từ

550.000

600-800 từ

770.000

800-1.000 từ

990.000

1.000-1.500 từ

1.290.000

Trên mục rao vặt

Dưới 100 từ

90.000

Bảng giá trên chưa kể chi phí viết tin, bài PR. Chi phí viết tin, bài PR từ 130.000 đồng đến 1.000.000 đồng tùy vào số lượng chữ và nguồn tư liệu sẵn có hoặc phải khai thác.

III. Bảng giá đăng Video clip giới thiệu doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm trên Trang Video hoặc đăng kèm theo bài

 

Thời lượng

Giá

Thời gian đăng/phát

Vị trí/hình thức

Dưới 1 phút

790.000

 

 

Cùng thời gian đăng bài

 

 

Clip chèn vào một bài viết cụ thể của khách hàng

1-2 phút

890.000

2-3 phút

990.000

3-5 phút

1.090.000

5-8 phút

1.290.000

Dưới 1 phút

5.500.00030 ngày


Đăng clip trên kênh video cụ thể (ví dụ kênh thời sự hoặc thể thao)

1-2 phút

6.800.000

2-3 phút

8.900.000

3-5 phút

9.900.000

Dưới 10 giây

1.000.000

 

6 lần/chương trình

 

Chèn trước clip tin

10 - 15 giây

1.600.000

15 - 30 giây

2.000.000

Bảng giá trên chưa tính chi phí thực hiện Video clip.

B. Tiếng Anh

 

Trang

Vị trí

Kích thước pixel
(rộng x cao)

Giá tiền
1 tuần

Giá tiền
1 tháng

Banner

 

 

Trang chủ

 

 

Top

728x90

900.000

3.600.000

Center 1

780x90

504.000

2.000.000

Center 2

780x90

504.000

2.000.000

Right 1

300x250

504.000

2.000.000

Right 2

300x600

660.000

2.600.000

 

Trang chuyên mục

Top

728x90

504.000

2.000.000

Right 1

300x250

500.000

1.800.000

Right 2

300x600

560.000

2.200.000

Logo

Tất cả các trang tiếng Anh

Trong mục Đồng hành cùng  doanh nghiệp

 

130x102

 

276.000

 

1.100.000

C. Tiếng Khmer

 

 

Trang

Vị trí

Kích thước pixel
(rộng x cao)

Giá tiền
1 tuần

Giá tiền
1 tháng

Banner

 

 

Trang chủ

 

 

Top

728x90

1.000.000

4.050.000

Center 1

780x90

567.000

2.250.000

Center 2

780x90

567.000

2.250.000

Right 1

300x250

567.000

2.250.000

Right 2

300x600

742.000

2.925.000

 

Trang chuyên mục

Top

728x90

567.000

2.250.000

Right 1

300x250

562.000

2.025.000


Right 2


300x600

630.000

2.475.000

Logo

Tất cả các trang tiếng Khmer

Trong mục Đồng hành cùng  doanh nghiệp

 

130x102

 

310.000

 

1.237.000


TỔNG BIÊN TẬP

Description: D:\Cap nhat\20170913_082821.jpg

 

Vị trí quảng cáo trên các trang

Trang chủ tiếng Việt

Trang chuyên mục tiếng Việt
Trang Video tiếng Việt
Trang chủ tiếng Khmer
Trang chi tiết tiếng Khmer
Trang chủ tiếng Anh
Trang chi tiết tiếng Anh
   

 

Tải bảng giá