23/01/2018 - 22:19

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo năm 2017 

(CT)- Ngày 23-1-2018, tập thể, cá nhân Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ tiến hành kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017. Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội Chính Trung ương; đại diện các ban xây dựng đảng Trung ương đến dự. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì kiểm điểm.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy phát biểu tại kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy.

Phát biểu tại buổi kiểm điểm, đồng chí Trần Quốc Trung yêu cầu tập thể và cá nhân BTV Thành ủy phải kiểm điểm nghiêm túc, khách quan, trung thực, với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, nhằm bảo đảm đợt kiểm điểm đạt chất lượng cao…

Trên tinh thần đó, tập thể BTV Thành ủy đã thống nhất đánh giá: Năm 2017, BTV Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt tất cả 14 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Thành ủy đề ra. Trong đó, tăng trưởng kinh tế đạt 7,83%. GRDP bình quân đầu người, phát triển sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, xuất khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn… đều tăng cao so với năm 2016. Sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh. Lĩnh vực giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo được quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,55%. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Các cơ quan trong hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chất lượng và hiệu quả từng bước được nâng lên. Hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực…

Bên cạnh những kết quả đạt được, tập thể BTV Thành ủy thẳng thắn đánh giá, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, kinh tế có tăng trưởng nhưng chất lượng và năng lực cạnh tranh chưa cao; thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra nhưng còn nhiều khó khăn; hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều hạn chế, bất cập; thu hút đầu tư chưa nhiều, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài. Lĩnh vực du lịch phát triển nhưng chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế của thành phố. Quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ; nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị còn nhiều hạn chế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học chưa đáp ứng nhu cầu; vẫn còn tình trạng quá tải ở một số bệnh viện; bảo hiểm y tế toàn dân đạt kế hoạch nhưng chưa bền vững; đời sống người lao động, người dân vùng nông thôn còn khó khăn. Một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chưa hiệu quả; một số nơi cán bộ, đảng viên chưa thật sự gương mẫu, thiếu tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy đảng còn dàn trải, kết quả kiểm tra, giám sát còn chung chung, chưa tập trung vào những lĩnh vực mang tính nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm…

Tập thể BTV Thành ủy đã đóng góp nhiều ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm cao để năm 2018 phát huy những ưu điểm, khắc phục hiệu quả những hạn chế nêu trên.

Theo kế hoạch, kiểm điểm của tập thể và cá nhân BTV Thành ủy sẽ diễn ra hết ngày 24-1-2018.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết