20/03/2012 - 21:59

PHIÊN HỌP THỨ SÁU, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Bàn phương án phân bổ nguồn vốn trái phiếu chính phủ năm 2012

Chiều 20-3, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn trái phiếu chính phủ năm 2012 và việc bố trí nguồn lực cho chương trình mục tiêu quốc gia.

Xung quanh nguyên tắc phân bổ vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch 2012, đa số ý kiến của cơ quan thẩm tra là Ủy ban Tài chính ngân sách thống nhất không bổ sung mới các công trình, dự án nằm ngoài danh mục Nghị quyết số 881/NQ-UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và 40 dự án đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung trong năm 2011 và Chương trình kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên theo tinh thần Nghị quyết số 12/NQ-QH13 ngày 9-11-2011 của Quốc hội.

Về trật tự ưu tiên phân bổ vốn, đa số ý kiến thống nhất ưu tiên bố trí vốn hoàn thành các công trình, dự án nằm trong Quyết định 171, trừ những công trình, dự án chưa khởi công hoặc đã khởi công nhưng thời gian thi công kéo dài hơn quy định của pháp luật; đặc biệt cần tập trung ưu tiên cho các dự án tái định cư thủy điện Sơn La, Lai Châu; các dự án ở vùng sâu, vùng xa...

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, kế hoạch và phương án phân bổ vốn cho 4 năm và năm 2012. Thời gian còn lại của buổi chiều, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo của Chính phủ phương án phân bổ nguồn vốn Ngân sách Trung ương cho các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết