28/06/2009 - 07:46

Ban hành điều lệ trường cao đẳng công lập và tư thục

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Điều lệ trường cao đẳng quy định nhiệm vụ và quyền hạn của các trường; điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể trường; tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế; tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền của giảng viên, cán bộ và nhân viên; nhiệm vụ và quyền của người học; tổ chức và quản lý trường; tài chính và tài sản của trường; quan hệ giữa nhà trường và xã hội; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm trong các trường cao đẳng.

Để thành lập trường cao đẳng cần phải đảm bảo các yêu cầu: Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng; có Dự án thành lập trường cao đẳng; có đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp với ngành nghề đào tạo, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo ; có tổng diện tích đất xây dựng trường không ít hơn 5ha, bình quân diện tích không ít hơn 25m2 /1 tính tại thời điểm trường có quy mô đào tạo cao nhất trong kế hoạch đào tạo giai đoạn 10 năm đầu sau khi thành lập; có cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường…

Trường cao đẳng sẽ bị đình chỉ hoạt động theo hình thức có thời hạn hoặc không thời hạn tùy theo mức độ vi phạm. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ra quyết định giải thể trường cao đẳng nếu trường vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý và tổ chức hoạt động của trường cao đẳng; không khắc phục được các hậu quả của các vi phạm sau khi hết thời hạn đình chỉ hoạt động; Mục tiêu và nội dung hoạt động của trường cao đẳng không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Do yêu cầu sắp xếp lại mạng lưới các trường đại học và cao đẳng cho phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế.

PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết