01/05/2017 - 17:16

Bàn giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và cải cách hành chính

Tại Hội nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tại TP Cần Thơ vào cuối năm 2016, trong phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, TP Cần Thơ cần gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (NQTW4 khóa XII). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, vừa qua, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị bàn giải pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt NQTW4 khóa XII và đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC). Tại hội nghị, lãnh đạo các cấp, các ngành, đoàn thể thành phố đã đánh giá đúng thực chất những kết quả qua 5 năm thực hiện NQTW4 khóa XI, năm đầu thực hiện NQTW4 khóa XII và công tác CCHC thời gian qua, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Những chuyển biến tích cực

Theo đánh giá của Thành ủy Cần Thơ, qua 5 năm thực hiện NQTW4 khóa XI và năm đầu thực hiện NQTW4 khóa XII, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) từng bước được ngăn chặn. Đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý các cấp nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, điều hành; đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, giữ gìn đạo đức lối sống; nhiều vụ việc tham nhũng được xử lý nghiêm minh…

Các đại biểu dự hội nghị bàn giải pháp thực hiện tốt NQTW4 khóa XII và cải cách hành chính.

Thực tế, việc thực hiện NQTW4 khóa XI và NQTW4 khóa XII đã giúp các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị khắc phục được nhiều hạn chế, khuyết điểm. Theo đồng chí Nguyễn Văn Nhựt, Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường quận Cái Răng, thực hiện NQTW4 khóa XI, chi bộ và lãnh đạo phòng đã khắc phục được tất cả10 hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chuyên môn, không để phát sinh khuyết điểm mới. Còn đồng chí Tạ Chí Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết: Thực hiện NQTW4 khóa XI và NQTW4 khóa XII, Sở đã thẩm định 122 dự án và báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng, qua đó đã cắt giảm tiết kiệm cho ngân sách khoảng 48,4 tỉ đồng; thẩm định thiết kế dự toán xây dựng 459 công trình, qua đó đã cắt giảm tiết kiệm cho ngân sách hơn 611 tỉ đồng. Đảng ủy chỉ đạo cán bộ tăng cường đi thực tế, kiểm tra cơ sở để kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng có sử dụng nguồn vốn ngân sách, qua đó kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót…

Nhìn thẳng sự thật

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, lãnh đạo các cấp, các ngành thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong thực hiện NQTW4 khóa XI và NQTW4 khóa XII. Đồng chí Nguyễn Thái Bảo, Trưởng phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều thẳng thắn nhìn nhận: Tuy đạt được những kế quả bước đầu, nhưng trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu và quản lý nhà nước của phòng vẫn còn một số hạn chế dẫn đến việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp, bức xúc của nhân dân chưa kịp thời; tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị vẫn còn phổ biến… Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, Sở Giao thông Vận tải thành phố, cho biết: Công tác thẩm định các dự án, thẩm định thiết kế và dự toán một số hạng mục công trình trên địa bàn thành phố chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Cụ thể, một số hạng mục thuộc dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị… việc thẩm định còn chậm tiến độ.

Thực hiện NQTW4 khóa XI và NQTW4 khóa XII, cán bộ, đảng viên, công chức nhiều cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức phục vụ nhân dân.

Cùng với các cấp, các ngành, Thường trực Thành ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện NQTW4 khóa XI và NQTW4 khóa XII. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng: Tuy có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng thời gian qua, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, CB, ĐV chưa cao, nhất là CB lãnh đạo, quản lý tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa quyết liệt. Một số cấp ủy chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; công tác tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh, ngại va chạm. Một số CB, ĐV có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Một số tổ chức đảng khắc phục khuyết điểm thiếu quyết liệt, có đơn vị để phát sinh khuyết điểm mới. Một số vụ việc phát hiện nhưng chậm xử lý. Ý thức, trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính của một số CB, công chức chưa cao, còn gây phiền hà cho người dân và tổ chức… Điều này dẫn đến 5 năm qua có 5 tổ chức đảng, 813 ĐV vi phạm phải thi hành kỷ luật và có 6 tập thể, 32 cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Nhiều giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ý kiến phát biểu tại hội nghị đã đề xuất nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện tốt NQTW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thảo, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Bình Thủy cho rằng: cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng năm gắn với thực hiện NQTW4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương bằng việc thực hiện đúng cam kết. Cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý chặt chẽ ĐV để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, suy thoái.

Theo đồng chí Trần Minh Phong, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, mỗi CB, ĐV, nhất là lãnh đạo, quản lý các cấp cần nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để kịp thời đấu tranh với những sai phạm, tự răn mình và sửa chữa những biểu hiện khi còn manh nha. Các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra vi phạm, tiêu cực; thường xuyên nắm tình hình dư luận, nhất là những dư luận liên quan đến CB lãnh đạo, quản lý các cấp để kiểm tra và xử lý khi có vi phạm; kiểm tra và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các kết luận của cấp ủy.

Nhiều ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng cho rằng, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ theo tinh thần của NQTW4 khóa XII. Cần phát huy tốt vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân và báo chí trong việc phát hiện, tố giác CB, ĐV có biểu hiện vi phạm, suy thoái…

Thống nhất với các giải pháp nêu trên, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy yêu cầu: Thời gian tới, các cấp ủy đảng cần tiếp tục quán triệt sâu rộng trong CB, ĐV và các tầng lớp nhân dân về NQTW4 khóa XII. Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cần xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tốt NQTW4 khóa XII gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của CB, ĐV. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình để cấp dưới noi theo; mạnh dạn sắp xếp, kiện toàn, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", những CB kém phẩm chất, đạo đức, tín nhiệm thấp, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết