04/07/2022 - 19:47

Bạc Liêu: Lập đường dây nóng xử lý thông tin ô nhiễm môi trường

(CT) - UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng thiết lập đường dây nóng là số điện thoại của Giám đốc và Chánh Thanh tra Sở; hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp: thanhtrasotnmt@gmail.com. Thời hạn cập nhật thông tin vào hệ thống thông tin sau khi tiếp nhận từ không quá 2 giờ đến không quá 6 giờ. Cơ quan, cá nhân tiếp nhận thông tin có trách nhiệm chuyển ngay thông tin đã được cập nhật trên hệ thống thông tin đến cơ quan có thẩm quyền. UBND tỉnh Bạc Liêu cũng khuyến khích, tạo điều kiện và khen thưởng phù hợp cho các cá nhân, tổ chức tham gia cung cấp thông tin, xác minh, xử lý thông tin đường dây nóng…

 

Chia sẻ bài viết