12/04/2022 - 08:39

50 tên miền .vn được đấu giá năm 2022 

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ra quyết định ban hành Danh mục tên miền .vn đấu giá năm 2022 và kế hoạch tổ chức đấu giá tên miền .vn năm 2022 dự kiến diễn ra vào tháng 10 và 11/2022.

Đấu giá 50 tên miền .vn năm 2022

Theo Quyết định 643/QĐ-BTTTT tổng số tên miền .vn đấu giá năm 2022 là 50 tên miền.

Cụ thể, tên miền cấp 2.vn dùng riêng có một ký tự là số 1.vn ,2.vn, 8.vn.

Tên miền cấp 2.vn dùng riêng có một ký tự là chữ gồm: i.vn, s.vn, a.vn.

Tên miền cấp 2.vn dùng riêng có hai ký tự số là: 01.vn, 05.vn, 10.vn, 20.vn, 33.vn, 44.vn, 66.vn, 72.vn, 89.vn, 99.vn.

Tên miền cấp 2.vn dùng riêng có hai ký tự chữ là: aa.vn, ba.vn, ck.vn, dj.vn, ec.vn, fa.vn, ge.vn, hc.vn, ic.vn, jd.vn, kc.vn, lg.vn, mk.vn, nc.vn, ok.vn, pa.vn, sh.vn, ss.vn, ta.vn, tp.vn, us.vn, vj.vn, vt.vn, xe.vn.

Tên miền cấp 2.vn dùng riêng có hai ký tự chữ và số là: 3a.vn, 3n.vn, 4t.vn, 5s.vn, 6p.vn.

Tên miền cấp 2.vn dùng riêng có 2 ký tự số và chữ là: e1.vn, f5.vn, g9.vn, q2.vn, z3.vn

Bộ TT&TT giao Trung tâm Internet Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tổ chức đấu giá tên miền.vn và xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ TT&TT phê duyệt Kế hoạch tổ chức đấu giá tên miền .vn năm 2022.

Việc đấu giá tên miền.vn được thực hiện theo hình thức đấu giá trực tuyến tuân thủ các quy định của Luật Đấu giá tài sản; Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Theo kế hoạch, các cuộc đấu giá tên miền .vn năm 2022 dự kiến được tổ chức trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến trong các tháng 10 và 11/2022.

Kết quả đấu giá tên miền .vn năm 2022 được phê duyệt trong vòng 15 ngày kể từ ngày biên bản đấu giá được ký. Bộ trưởng Bộ TT&TT phê duyệt kết quả đấu giá tên miền .vn năm 2022.

TH

Chia sẻ bài viết