20/12/2019 - 09:07

10 công cụ chống virus hàng đầu cho máy tính cá nhân 

Các sản phẩm chống virus cho máy tính cá nhân (PC) xếp hạng hàng đầu mới được công bố này đã được thử nghiệm trên 3 tiêu chí chính: bảo vệ, hiệu suất và khả năng sử dụng. Danh sách sau đây liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái ghi được ít nhất 17,5 điểm trong thang điểm 18, theo đánh giá của AV-TEST - Viện nghiên cứu độc lập về bảo mật công nghệ thông tin của Đức. 

1. Avast Business Antivirus Pro Plus 19.6 và 19.7

Avast Business Antivirus Pro Plus có một số điểm hoàn hảo để ngăn chặn các cuộc tấn công phần mềm độc hại “zero-day” và nó đã ngăn chặn 99,4% phần mềm độc hại được phát hiện trong bốn tuần qua. Hiệu suất là trên trung bình trong tất cả các thử nghiệm ngoại trừ việc khởi chạy các trang web phổ biến, nơi nó chậm hơn 13 điểm phần trăm so với trung bình trên một PC tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nó có hai phát hiện sai khi cho phần mềm hợp pháp là phần mềm độc hại. 

Các sản phẩm bảo mật của Avast đang rất được người dùng tin tưởng.

2. BBitdefender Endpoint Security  6.6

Bitdefender Endpoint Security đã dừng 100% tất cả các cuộc tấn công email và tất cả các phần mềm độc hại kể cả “zero-day” được phát hiện trong bốn tuần qua. Suy giảm hiệu suất khi sử dụng các ứng dụng hầu hết là tối thiểu và trong một số trường hợp tốt hơn so với trung bình ngành. Đối với vòng thử nghiệm mới nhất, sản phẩm không đưa ra cảnh báo hoặc phát hiện nào sai lầm.

3. Bitdefender Endpoint Security (Ultra) 6.6

Các phiên bản Ultra của Bitdefender Endpoint Security thực hiện tương tự như các phiên bản khác của công ty để bảo vệ và khả năng sử dụng. Tuy nhiên, nó chậm hơn trong một số loại hiệu suất và dưới mức trung bình ngành trong tất cả các loại trên PC tiêu chuẩn.

4. Check Point Endpoint Security 81.10 và 81.20

Mặc dù Check Point Endpoint Security có điểm số hoàn hảo về bảo vệ và khả năng sử dụng, nhưng nó đã mất một nửa điểm về hiệu suất. Nó tạo ra sự chậm chạp đáng kể khi khởi chạy các trang web phổ biến (32% so với 14% trung bình ngành) và cài đặt các ứng dụng được sử dụng thông thường (37% so với 27% trung bình ngành). 

5. Kaspersky Endpoint Security 11.1  

Với điểm số hoàn hảo trên bảng xếp hạng, Kaspersky Endpoint Security tiếp tục hoạt động trong nhóm sản phẩm chống phần mềm độc hại hàng đầu. Nó đã dừng 99,5% số cuộc tấn công “zero-day”  đã được thử nghiệm. Về mặt hiệu suất, sản phẩm có tác động tối thiểu đến việc khởi chạy các trang web hoặc cài đặt ứng dụng. Nó không có cảnh báo hoặc phát hiện sai.

6. Kaspersky Small Office Security 6

Kaspersky Small Office Security ghi điểm tương tự như Kaspersky Endpoint Security của công ty. Tức là có khả năng chống lại các cuộc tấn công phần mềm độc hại “zero-day”, bao gồm các mối đe dọa web và email. Về mặt hiệu suất, ảnh hưởng của sản phẩm đến tốc độ PC trong sử dụng hàng ngày là trung bình.

7. McAfee Endpoint Security 10.6

McAfee Endpoint Security đã phát hiện tất cả các mẫu phần mềm độc hại được phát hiện trong bốn tuần trước đó và 98,4% các mẫu phần mềm độc hại “zero-day”, sau đó lại mất đi một nửa điểm. Hiệu suất là gần trung bình ngành trong mọi thể loại, và tốt hơn trong một số trường hợp. Sản phẩm đã đưa ra một cảnh báo không chính xác trong khi cài đặt và sử dụng phần mềm hợp pháp.

8. Microsoft Defender Antivirus 4.18

Microsoft Defender Antivirus cũng tốt như bất kỳ sản phẩm nào khác trong việc phát hiện phần mềm độc hại và khả năng sử dụng. Nó hoạt động tốt, nhưng chậm hơn 13 điểm phần trăm so với trung bình ngành khi cài đặt các ứng dụng được sử dụng thường xuyên trên PC tiêu chuẩn. Nó đã xác định sai một ứng dụng hợp pháp là phần mềm độc hại trong quá trình quét.

9. Symantec Endpoint Protection 14.2

Ngoài điểm bảo vệ hoàn hảo, Symantec Endpoint Protection là một trong những công cụ chống phần mềm độc hại hoạt động tốt hơn khi được thử nghiệm. Nó đạt điểm trên trung bình toàn ngành trong mọi thể loại trừ việc tung ra các ứng dụng tiêu chuẩn. Nó không đưa ra cảnh báo và phát hiện sai phần mềm hợp pháp là phần mềm độc hại.

10. Trend Micro Apex One 14.0

Trend Micro Apex One  có điểm bảo vệ hoàn hảo, nhưng mất nửa điểm về hiệu suất. Nó chậm hơn so với mức trung bình khi khởi chạy phần mềm thông thường trên PC tiêu chuẩn (chậm 32% so với trung bình 12%) và khởi chạy các trang web phổ biến (chậm 26% so với trung bình ngành 14%). Tuy nhiên, điểm mạnh khác là không có phát hiện hoặc cảnh báo sai lầm.

Hoàng Thy (Theo CSO)

Chia sẻ bài viết