15/08/2020 - 07:30

Ðọc lại “Lê Khả Phiêu - Những điều tâm đắc” 

Để tưởng nhớ đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “Lê Khả Phiêu - Những điều tâm đắc”. Đây là cuốn sách do đồng chí Lê Khả Phiêu viết, được NXB Thế giới ấn hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày sinh của ông (27/12/1931-27/12/2011).

Cuốn sách “Lê Khả Phiêu - Những điều tâm đắc” đang phục vụ tại Thư viện TP Cần Thơ, mã số DL.012148.

Quyển sách được in bằng song ngữ Việt - Anh, dày 500 trang với bố cục và cách trình bày mạch lạc, khúc chiết. Sách gồm 3 chương: “Tấm lòng với Ðảng và Bác Hồ”, “Tấm lòng với nhân dân, các ngành, các giới” và “Tấm lòng với bạn bè quốc tế”. 31 bài viết trong quyển sách giá trị này được tập hợp từ các bài viết, bài phát biểu và bài nói chuyện của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại nhiều sự kiện, diễn đàn trong nước và quốc tế.

Trưởng thành là một người lính kiên trung, dũng cảm rồi sau này giữ cương vị Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam. Những lời của ông trong các bài viết “Mãi mãi đi theo con đường mà Bác Hồ, Ðảng và Nhân dân ta đã chọn”, “Học tập, rèn luyện tư tưởng và đạo đức cách mạng, thực hiện thắng lợi cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Ðảng”… đã thể hiện điều đó. Còn với bài viết “Nâng cao tính Ðảng, tính chiến đấu, ý thức tự giác trong tự phê bình và phê bình để cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Ðảng đạt chất lượng cao”, đồng chí lại một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, tự phê bình và phê bình; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Trong phần “Tấm lòng với nhân dân, các ngành, các giới”, người đọc xúc động trước tình cảm của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ông hồi ức về thời điểm “Tiến về Sài Gòn”, hay kể về “Ðường Trường Sơn - Ðường Hồ Chí Minh mãi mãi đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc ta như những trang vàng chiến công chói lọi”… đã giúp người đọc, nhất là thế hệ trẻ hôm nay hiểu và thêm yêu lịch sử nước nhà, tự hào truyền thống anh hùng cách mạng của ông cha. Càng xúc động hơn khi ông dành nhiều trang sách nói về giới khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, người nông dân… với sự thấu hiểu, trân trọng và kỳ vọng. Qua đó, nổi cộm trong những bài viết là tư tưởng trọng nhân tài, sử dụng người tài của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ðiều này thấy rõ nhất trong bài “Tài nguyên chất xám, tài nguyên con người - nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước trong giai đoạn chuyển sang thời kỳ mới - thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Trong phần cuối của quyển sách, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu dành để nói về “Tấm lòng với bạn bè quốc tế”. Xuyên suốt trong phần này, ông gửi gắm tư tưởng nhất quán “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập và phát triển”. Hình ảnh một Việt Nam hội nhập, tiến bộ và nhân văn được ông thể hiện rõ nét. Ông còn chia sẻ qua những trang viết về tình cảm sâu sắc với các quốc gia như Cu Ba, Lào, Campuchia… Cũng bởi những tình cảm với bạn bè quốc tế trong sáng, hữu nghị ấy nên nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn là một chính khách được quốc tế nể trọng.

Cuốn sách đã giúp nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu thêm về Ðảng, Bác Hồ và sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam, thêm kính trọng tài năng và nhân cách của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Bài, ảnh: DUY LỮ

Chia sẻ bài viết