02/04/2023 - 09:30

“Nếu chúng ta không cháy lên” 

Là tập bút ký chính luận của nhà văn Ma Văn Kháng, vừa được NXB Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Cuốn sách tập hợp 40 bài viết, mỗi bài là một câu chuyện chất chứa suy tư, chiêm nghiệm của tác giả trước những vấn đề nóng bỏng của xã hội và thời đại. Những bài bút ký của ông dù đề cập những mặt trái của xã hội nhưng không gây ra tâm lý bi lụy mà luôn vững tin vào một con đường tươi sáng gợi mở ở phần cuối mỗi bài viết. Bên cạnh phê phán, đả phá lối sống ích kỷ, buông thả theo những dục vọng thấp hèn, chạy theo đồng tiền, nhà văn Ma Văn Kháng còn phát hiện sức mạnh tiềm tàng trong con người Việt và truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Nhà văn thường không kết tội nhân vật lầm lạc mà kêu gọi cộng đồng quan tâm đến cá tính của con người và cuộc sống gia đình.

SƠN THỦY

Chia sẻ bài viết