04/02/2023 - 17:59

Ðề nghị thành lập đội cứu hộ, cứu nạn tại khu vực chợ nổi

Cử tri quận Cái Răng đề nghị thành lập đội cứu hộ, cứu nạn tại khu vực chợ nổi Cái Răng. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Theo phân cấp, khu vực chợ nổi Cái Răng do UBND quận Cái Răng quản lý. Qua rà soát, hiện nay chợ nổi Cái Răng chưa được thành lập đội cứu nạn, cứu hộ riêng biệt do nguồn lực của địa phương chưa đáp ứng yêu cầu.

Tuy nhiên, hằng năm trong kế hoạch phòng, chống thiên tai của quận, quận đều đưa hoạt động cứu hộ, cứu nạn trên toàn địa bàn quận vào kế hoạch; trong đó, có khu vực chợ nổi Cái Răng. Ðồng thời, phường Lê Bình, quận Cái Răng đã thành lập “Tổ tuần tra nhân dân trên sông” nhằm đảm bảo tốt an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại chợ nổi Cái Răng.

Chia sẻ bài viết