19/10/2021 - 06:53

Ðề nghị phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 TP Cần Thơ 

Học sinh Trường Tiểu học Hưng Phú 1 tự học tại nhà.

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có tờ trình gửi Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) về việc đề nghị phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 TP Cần Thơ.

Thực hiện Công văn số 4045/BGDÐT-GDTH của Bộ GD&ÐT về việc hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương lớp 1, kèm biên bản họp Hội đồng Tư vấn phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 TP Cần Thơ; Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học thành phố đã nghiêm túc tiếp nhận, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện tài liệu theo góp ý từ Hội đồng Tư vấn của Bộ GD&ÐT.

Qua đó, UBND thành phố đề nghị Bộ GD&ÐT xem xét, phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 TP Cần Thơ; đồng thời thành phố cam kết chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ của tài liệu do địa phương biên soạn, thẩm định; bảo đảm kịp thời tổ chức in ấn, phát hành, tập huấn giáo viên đáp ứng yêu cầu triển khai trong năm học 2021-2022.

Tin, ảnh: Ng.Ngân

Chia sẻ bài viết