02/03/2021 - 22:03

Ðề nghị ngăn chặn bạo lực học đường

Cử tri thành phố đề nghị có biện pháp kịp thời ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục công lập. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Trong thời gian qua, ngành Giáo dục và Ðào tạo đã tổ chức hiệu quả các hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, giáo viên với học sinh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc trong học sinh. Ðồng thời, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua việc lồng ghép vào nội dung các môn học, hoạt động ngoài giờ lên lớp và các hoạt động ngoại khóa khác. Song song đó là củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tư vấn tâm lý cho học sinh trong các cơ sở giáo dục; thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ tài năng trong trường học; xây dựng kế hoạch và chủ trì thực hiện ngày càng có hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục và xây dựng môi trường văn hóa trường học. Qua đó, tình trạng bạo lực học đường trên địa bàn thành phố đã được ngăn chặn, chấn chỉnh.

Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo và yêu cầu ngành Giáo dục và Ðào tạo theo dõi chặt chẽ và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp ngăn ngừa bạo lực học đường. Ðồng thời, thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường.

Chia sẻ bài viết