20/07/2020 - 20:24

Ðề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông

Cử tri quận Ô Môn đề nghị lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại điểm giao giữa đường Tôn Ðức Thắng (quốc lộ 91) và đường Thái Thị Hạnh; đồng thời, lắp đặt hệ thống thoát nước tại điểm giao giữa đường tỉnh 923 và quốc lộ 91. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

- Về lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát và đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang lắp đèn tín hiệu cảnh báo chớp vàng tại điểm giao giữa đường Tôn Ðức Thắng và đường Thái Thị Hạnh. Hiện nay, đèn tín hiệu cảnh báo chớp vàng tại vị trí này đã được lắp đặt và phát huy tác dụng. UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi, nếu phát sinh yếu tố không đảm bảo an toàn giao thông, kịp thời kiến nghị Công ty Cổ phần đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang xem xét tổ chức giao thông lại trong khu vực cho phù hợp.

- Về việc lắp đặt hệ thống thoát nước tại điểm giao giữa đường tỉnh 923 và quốc lộ 91: Qua phản ánh của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra và có biện pháp khắc phục. Qua đó, đã triển khai lắp đặt và hoàn thành 120m cống thoát nước tại điểm giao giữa đường tỉnh 923 và quốc lộ 91 trong năm 2019.

Chia sẻ bài viết