15/08/2020 - 17:59

Ðề nghị kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh bất động sản

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh bất động sản (BÐS) trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố như sau:

- Trong năm 2019, Sở Xây dựng đã thành lập Tổ kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện huy động vốn đối với dự án (DA) đầu tư xây dựng có nhà ở trên địa bàn thành phố và tiến hành kiểm tra 9 DA (có sự tham gia của Công an thành phố) để làm cơ sở xử lý và chấn chỉnh các DA còn lại. Kết quả:

+ 4 DA chủ đầu tư có thực hiện huy động góp vốn bằng hình thức chuyển nhượng lô nền. Việc thực hiện huy động vốn của chủ đầu tư chưa đáp ứng điều kiện của BÐS đưa vào kinh doanh theo quy định tại Ðiều 7 Luật Kinh doanh BÐS (chưa có các công trình hạ tầng tương ứng với nội dung và tiến độ của DA đã được phê duyệt).

5 DA, chủ đầu tư không thừa nhận có thực hiện huy động vốn. Sở Xây dựng đã yêu cầu các chủ đầu tư chấm dứt các hoạt động huy động vốn khi chưa đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh BÐS đối với những trường hợp trên.

+ 9 DA đều không công khai các thông tin liên quan đến quy mô, thời gian thực hiện, số lượng BÐS đủ điều kiện giao dịch theo Ðiều 6 Luật Kinh doanh BÐS và khoản 5, Ðiều 26 Luật Nhà ở.

Ngoài ra, các chủ đầu tư DA thừa nhận hoặc không thừa nhận việc mua bán, nhưng thực tế hoạt động này đang diễn ra hết sức nhộn nhịp, phức tạp và được che dấu dưới nhiều hình thức, như: đặt cọc, giữ chỗ... 

- Qua đợt tái kiểm tra vào tháng 5 năm 2020, các DA đã chấp hành và khắc phục các vi phạm. Cụ thể: 9 DA đều dừng hoạt động huy động vốn và chờ thực hiện xong các thủ tục để đủ điều kiện giao dịch BÐS. Các DA đã thực hiện việc công khai thông tin về DA theo quy định, Tổ kiểm tra ghi nhận và tiếp tục hướng dẫn việc công khai đầy đủ thông tin trong thời gian tới.

Tình trạng quảng cáo đã giảm nhiều, mặc dù các trang mạng xã hội vẫn còn đăng thông tin nhưng nhà đầu tư không thừa nhận, Sở Xây dựng đang phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc cấp phép quảng cáo, không cấp phép quảng cáo nếu DA chưa đủ điều kiện kinh doanh.

- Sau khi có kết quả đầy đủ, Sở Xây dựng sẽ thông báo nội dung đến các chủ đầu tư và sẽ lồng ghép nội dung này vào khi kiểm tra rà soát quá trình đầu tư của các DA. Hiện nay, Sở Xây dựng có lập đoàn liên ngành và kiểm tra thường xuyên, trong thời gian tới, khi phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo các quy định hiện hành.

Chia sẻ bài viết