30/07/2020 - 23:15

Ðề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công

Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường tỉnh 922 và khắc phục tình trạng thi công chưa đảm bảo an toàn ở dốc cầu số 3 trên đường tỉnh 922. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

- Về tiến độ thi công đường tỉnh 922: Ðường tỉnh 922 là một trong những công trình trọng điểm của thành phố. Do đó, lãnh đạo thành phố luôn quan tâm chỉ đạo và tiến hành kiểm tra thực tế công trình. Qua đó, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị có liên quan để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Ðồng thời, UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố quản lý, theo dõi sát sao tiến độ thực hiện dự án để kịp thời tham mưu UBND thành phố giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Hiện nay, nhà thầu đang tập trung nhân công, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ công trình…

- Về cống số 3 thi công chưa đảm bảo an toàn giao thông: Cống số 3 trên đường tỉnh 922, thuộc địa bàn xã Ðông Thắng, huyện Cờ Ðỏ. Theo hồ sơ thiết kế, khi thi công hoàn thành, cống số 3 sẽ được đập bỏ lan can cống và san lấp bằng phẳng. Hiện nay, nhà thầu đang thi công đắp cát hai bên đường. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng thành phố trong quá trình thi công phải căng dây cảnh báo cho người dân và các phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn giao thông.

Chia sẻ bài viết