28/10/2020 - 19:22

Ðề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (khu 4), do Liên danh Công ty TNHH MTV Phạm Trí và Công ty Cổ phần CADICO làm chủ đầu tư. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố như sau:

Dự án khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (khu 4), do Liên danh Công ty TNHH MTV Phạm Trí và Công ty Cổ phần CADICO làm chủ đầu tư, theo chủ trương đầu tư của UBND thành phố tại Quyết định số 1180/QÐ-UBND ngày 17-5-2019 của UBND thành phố. Dự án có tổng diện tích khoảng 12ha. Thời gian thực hiện dự án từ quý II-2019 đến quý IV-2022.

Ngày 14-5-2020, Sở Kế hoạch và Ðầu tư phối hợp cùng các sở, ban, ngành và địa phương rà soát tiến độ thực hiện dự án. Theo đó, chủ đầu tư dự án đã ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ðồng thời, đã lập quy hoạch chi tiết 1/500, đã ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án 4,7 tỉ đồng. Ngày 20-5-2020, Công ty đã có bảng cam kết tiến độ thực hiện dự án theo chủ trương của UBND thành phố đã phê duyệt.

Thời gian tới, Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố sẽ tiếp tục phối hợp cùng các sở, ngành tích cực hỗ trợ chủ đầu tư tiếp tục triển khai nhanh các thủ tục còn lại của dự án. Ðồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ được phê duyệt.

Chia sẻ bài viết