13/01/2022 - 18:34

Ðề nghị đầu tư nâng cấp đường

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị cải tạo hệ thống thoát nước đường Trần Quang Diệu. Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị đầu tư nâng cấp tuyến đường Thới Thuận - Thạnh Lộc. Nội dung trả lời của Sở giao thông vận tải thành phố như sau:

- Về cải tạo hệ thống thoát nước đường Trần Quang Diệu:

Tuyến đường Trần Quang Diệu hiện do UBND quận Bình Thủy quản lý. Dự án nâng cấp cải tạo đường Trần Quang Diệu, phường An Thới đã được UBND quận Bình Thủy phê duyệt tại Quyết định số 3874/QÐ-UBND ngày 29-10-2021. Dự án bao gồm hạng mục nâng cấp thảm bê tông nhựa tuyến đường chính, đầu tư các tuyến nhánh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cây xanh, chiếu sáng, hệ thống thoát nước,…), an toàn giao thông. Dự án có tổng mức đầu tư 55,02 tỉ đồng, thời gian thực hiện năm 2021-2023, dự án giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Bình Thủy làm chủ đầu tư.

- Về đầu tư nâng cấp tuyến đường Thới Thuận - Thạnh Lộc:

Hiện nay, tuyến đường Thới Thuận - Thạnh Lộc do UBND quận Thốt Nốt quản lý. Công trình duy tu, sửa chữa tuyến đường Thới Thuận - Thạnh Lộc, quận Thốt Nốt đã được UBND quận Thốt Nốt phê duyệt tại Quyết định số 2607/QÐ-UBND ngày 17-9-2021, bao gồm hạng mục sửa chữa mặt đường hư hỏng, oằn lún, sửa chữa đường vào cầu các cầu trên tuyến, tổng mức đầu tư công trình 2 tỉ đồng, bằng nguồn vốn sự nghiệp giao thông quận Thốt Nốt năm 2021. Công trình do Phòng Quản lý đô thị quận Thốt Nốt làm chủ đầu tư.

Chia sẻ bài viết