07/12/2023 - 22:31

Ðề nghị có giải pháp quản lý tài sản công, tránh để hư hỏng, lãng phí

Cử tri quận Bình Thủy phản ánh tuyến đường Vành đai phía Tây hiện đã được điều chỉnh tuyến, nhưng còn một số vị trí quy hoạch tuyến cũ chưa được xóa. Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị thành phố có giải pháp quản lý tài sản công, tránh để hư hỏng, lãng phí. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

- Về phản ánh của cử tri quận Bình Thủy: Sở Xây dựng và UBND quận Bình Thủy đã ghi nhận và có kế hoạch điều chỉnh sau khi hoàn thành công tác rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch phân khu quận Bình Thủy theo quy định.

- Về đề nghị của cử tri quận Ninh Kiều: Quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước do Sở Xây dựng quản lý là 23 cơ sở nhà, đất thuộc diện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hiện nay, Sở Xây dựng trình UBND thành phố ban hành quyết định bán 10 cơ sở nhà, đất thuộc diện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ðối với các cơ sở nhà, đất còn lại, Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu UBND thành phố tiếp tục khai thác trong năm 2024.

Chia sẻ bài viết